Islam w brytyjskich więzieniach

Coraz więcej więźniów w brytyjskich zakładach karnych nawraca się na islam, ponieważ daje im to dodatkowe przywileje i ochronę ze strony nieformalnych muzułmańskich grup działających wśród więźniów.

Liczba więźniów wyznania muzułmańskiego w proporcji do ogółu więźniów wzrosła z 2.513 w 1994 r. (ok. 5. proc) do 9 795 (ok. 11 proc.) w 2008 r.  - ogłosiła we wtorkowym raporcie Anne Owers - główna inspektor ds. więzień.

Muzułmanie mają lepiej

W niektórych zakładach karnych o podwyższonym rygorze populacja więźniów muzułmanów jest wyższa od średniej krajowej. W więzieniu Whitemoor (Cambridgeshire) przed dwoma laty muzułmanie stanowili 1/3 ogółu więźniów, zaś w Long Lartin (Worcestershire), gdzie przez pewien czas przebywał skazany za gwałt w Exeter Jakub Tomczak wyznawcy islamu stanowią 1/4 ogółu więźniów.

Niektórzy więźniowie przyznają, iż przechodzą na islam, ponieważ muzułmanom przysługuje inne menu (tzw. halal), zaś w piątki, a więc w dniach modłów są zwalniani z obowiązku pracy i uczęszczania na kursy. Więźniowie muzułmanie są też bardziej ze sobą zżyci, chronią się nawzajem i pomagają sobie.

Raport stwierdza też, iż islam dla wielu więźniów jest ważnym elementem resocjalizacji, daje im poczucie tożsamości i braterstwa.

Owers zauważa, że służba więzienna odnosi się podejrzliwie do praktykujących muzułmanów, lub więźniów, którzy przeszli na islam z innych wyznań, ale ostrzega przed traktowaniem ich jako rzeczywistych, lub potencjalnych ekstremistów, gdyż w ten sposób rośnie ryzyko ich radykalizacji. Muzułmanie traktowani w więzieniu jako ekstremiści mogą stać się nimi po wyjściu na wolność.

Mimo nagłośnionych ostatnio sądowych procesów przeciwko muzułmańskim terrorystom mniej niż jeden na stu więźniów-muzułmanów odsiadujący karę w brytyjskich zakładach karnych został skazany za terroryzm.

newsweek.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież