Wstęp
1. Otwierająca - Al-Fatiha
2. Krowa - Al-Bakara
3. Rodzina Imrana - Al-Imran
4. Kobiety - An-Nisa
5. Stół Zastawiony - Al-Maida
6. Trzody - Al-An'Am
7. Wzniesione Krawędzie - Al-A'Raf
8. Łupy - Al-Anfal
9. Skrucha - At-Tauba
10. Jonasz - Junus
11. Hud - Hud
12. Józef - Jusuf
13. Grzmot - Ar-Ra'd
14. Abraham - Ibrahim
15. Hidżr - Al-Hidżr
16. Pszczoły - An-Nahl
17. Podróż Nocna - Al-Isra
18. Grota - Al-Kahf
19. Maria - Marjam
20. Ta Ha - Ta Ha
21. Prorocy - Al-Anbija
22. Pielgrzymka - Al-Hadż
23. Wierni - Al-Muminun
24. Światło - An-Nur
25. Rozróżnienie - Al-Furkan
26. Poeci - Asz-Szu'Ara
27. Mrówki - An-Namal
28. Opowiadanie - Al-Kasas
29. Pająk - Al-Ankabut
30. Bizantyjczycy - Ar-Rum
31. Lokman - Lukman
32. Pokłon - As-Sadżda
33. Frakcje - Al-Ahzab
34. Sabejczycy - Saba
35. Stwórca - Al-Fatir
36. Ja Sin - Ja Sin
37. Szeregi - As-Saffat
38. Sad - Sad
39. Grupy - Az-Zumar
40. Przebaczający - Al-Ghafir
41. Wyjaśnione - Fussilat
42. Narada - Asz-Szura
43. Ozdoby - Az-Zuhruf
44. Dym - Ad-Duchan
45. Przyklękająca - Al-Dżathija
46. Piaszczyste Wydmy - Al-Ahkaf
47. Muhammad - Muhammad
48. Zwycięstwo - Al-Fath
49. Komnaty - Al-Hudżurat
50. Kaf - Kaf
51. Rozpraszające - Az-Zarijat
52. Góra - At-Tur
53. Gwiazda - An-Nadżm
54. Księżyc - Al-Kamar
55. Miłosierny - Ar-Rahman
56. Wydarzenie - Al-Waki'a
57. Żelazo - Al-Hadid
58. Dysputa - Al-Mudżadala
59. Zebranie - Al-Haszr
60. Doświadczana - Al-Mumtahana
61. Szereg - As-Saff
62. Zgromadzenie - Al-Dżum'a
63. Obłudnicy - Al-Munafikun
64. Wzajemne Oszukiwanie - At-Taghabun
65. Rozwód - At-Talak
66. Zakazanie - At-Tahrim
67. Królestwo - Al-Mulk
68. Pióro - Al-Kalam
69. Nieuniknione Wydarzenie - Al-Hakka
70. Stopnie - Al-Ma'Aridż
71. Noe - Nuh
72. Dżinny - Al-Dżinn
73. Owinięty Szatą - Al-Muzammil
74. Okryty Płaszczem - Al-Muddassir
75. Zmartwychwstanie - Al-Kijama
76. Człowiek - Al-Insan
77. Wysłannicy - Al-Mursalat
78. Wieść - An-Naba
79. Wyrywający - An-Nazi'At
80. Zachmurzył Się - Abasa
81. Zaciemnienie - At-Takwir
82. Rozdzielenie - Al-Infitar
83. Oszuści - Al-Mutaffifuna
84. Rozerwanie - Al-Inszikak
85. Konstelacje - Al-Burudż
86. Gwiazda Nocna - At-Tarik
87. Najwyższy - Al-A'La
88. Oszałamiające - Al-Ghaszija
89. Jutrzenka - Al-Fadżr
90. Miasto - Al-Balad
91. Słońce - Asz-Szama
92. Noc - Al-Lajl
93. Jasność Poranka - Ad-Duha
94. Otwarcie - Asz-Szarh
95. Drzewo Figowe - At-Tin
96. Zakrzepła Krew - Al-Alak
97. Przeznaczenie - Al-Kadar
98. Jasny Dowód - Al-Bajjina
99. Trzęsienie Ziemi - Al-Zalzala
100. Galopujące - Al-Adijjat
101. Wydarzenie Przerażające - Al-Kari'a
102. Współzawodnictwo w Pomnażaniu - At-Takasur
103. Pora Przedwieczorna - Al-Asr
104. Oszczerca - Al-Humaza
105. Słoń - Al-Fil
106. Kurajszyci - Al-Kurajsz
107. Wspomnienie - Al-Ma'un
108. Obfitość - Al-Kausar
109. Niewierni - Al-Kafiruna
110. Pomoc - An-Nasyr
111. Sznur - Al-Masad
112. Szczerość Wiary - Al-Ichlas
113. Jutrzenka - Al-Falak
114. Ludzie - An-Nas