15. Hidżr - Al-Hidżr

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
15:1 Alif. Lam. Ra. To są znaki Księgi i Koranu jasnego!
15:2 Być może, ci, którzy nie uwierzyli, chcieliby być muzułmanami?!
15:3 Pozostaw ich niech oni jedzą i cieszą się używaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni niebawem się dowiedzą!
15:4 I nie zniszczyliśmy żadnego miasta, którego los nie byłby przesądzony wiadomym pismem.
15:5 Żaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani też go nie opóźni.
15:6 Oni powiedzieli: "O ty, któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę, jesteś opętany!
15:7 Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami, jeśli jesteś z liczby prawdomównych?"
15:8 My nie posyłamy aniołów inaczej, jak tylko z prawdą, i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki.
15:9 Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!
15:10 I wysłaliśmy już posłańców przed tobą pomiędzy społeczności dawnych ludów.
15:11 Ale każdy posłaniec, który do nich przyszedł, był wyśmiewany.
15:12 W ten sposób My sprawiamy, iż to przenika w serca grzeszników.
15:13 Oni nie wierzą w niego, a już przeminęła tradycja przodków.
15:14 Jeślibyśmy nawet otwarli im bramę nieba i oni by tam wstępowali,
15:15 To i tak powiedzieliby: "Nasze spojrzenia zostały zamroczone albo też jesteśmy ludźmi zaczarowanymi."
15:16 Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących.
15:17 Ochroniliśmy je też przed szatanem przeklętym.
15:18 A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem, to postępuje za nim płomień jaśniejący.
15:19 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące; i sprawiliśmy, iż wyrosła na niej wszelka rzecz wyważona.
15:20 I przygotowaliśmy na niej wszelkie środki do życia, dla was i dla tych, których wy nie zaopatrujecie.
15:21 I nie ma żadnej rzeczy, której nie posiadalibyśmy pełne skarby; My zsyłamy ją tylko według wiadomej miary.
15:22 My posyłamy wiatry użyźniające, My spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia, lecz nie wy jesteście jej strażnikami.
15:23 Zaprawdę, My dajemy życie i My sprowadzamy śmierć; My jesteśmy dziedzicami wszystkiego!
15:24 My znamy dobrze tych spośród was, którzy się wysuwają naprzód, i znamy także tych, którzy pozostają w tyle.
15:25 Zaprawdę, twój Pan ich zbierze! Zaprawdę, On jest mądry, wszechwiedzący!
15:26 My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny, z ukształtowanego mułu.
15:27 A dżiny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego.
15:28 I oto powiedział twój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z suchej gliny, z uformowanego mułu.
15:29 A kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego z Mojego ducha, to padnijcie przed nim, wybijając pokłony!"
15:30 I pokłonili się aniołowie wszyscy razem,
15:31 Z wyjątkiem Iblisa; on odmówił przyłączenia się do tych, którzy wybijają pokłony.
15:32 Powiedział Pan: "O Iblisie! Cóż z tobą, iż nie jesteś z tymi, którzy wybijają pokłony?"
15:33 On powiedział: "Ja nie będę wybijał pokłonów przed człowiekiem, którego stworzyłeś z suchej gliny, z uformowanego mułu."
15:34 Powiedział: "Wychodź więc stąd! Jesteś przeklęty!
15:35 I, zaprawdę, przekleństwo nad tobą aż do Dnia Sądu!"
15:36 On powiedział: "Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni!"
15:37 Powiedział: "Bądź więc wśród tych, którym dano oczekiwać
15:38 Aż do Dnia czasu oznaczonego."
15:39 On powiedział: "Panie mój! za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi, ja będę im upiększał to, co jest na ziemi, i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi,
15:40 Z wyjątkiem tych spośród Twoich sług, którzy są szczerze oddani."
15:41 Powiedział Pan: "To jest dla Mnie droga prosta!
15:42 Oto Moi słudzy! Ty nie masz nad nimi żadnej władzy, oprócz tych spośród błądzących, którzy pójdą za tobą!"
15:43 Zaprawdę, Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich!
15:44 Posiada ona siedem bram; do każdej bramy jest przydzielona jakaś ich część.
15:45 Zaprawdę; bogobojni znajdą się wśród ogrodów i źródeł:
15:46 "Wejdźcie tutaj w pokoju - bezpieczni!"
15:47 I zabraliśmy wszelką nienawiść tkwiącą w ich piersiach. Jak bracia, będą spoczywać na łożach zwróceni ku sobie twarzą w twarz.
15:48 Nie dotknie ich tam żadne zmęczenie i nie będą stamtąd wypędzeni.
15:49 Obwieść Moim sługom, iż Ja jestem Przebaczający, Litościwy!
15:50 Zaprawdę, Moja kara jest karą bolesną!
15:51 I obwieść im o gościach Abrahama!
15:52 Oto oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!" On powiedział: "Doprawdy, my się was obawiamy!"
15:53 Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się! Przynosimy ci radosną wieść o mądrym chłopcu!"
15:54 On powiedział: "Czy doprawdy obwieszczacie mi tę radosną wieść, kiedy osiągnąłem już podeszły wiek? W imię czego więc przynosicie mi tę radosną wieść?"
15:55 Powiedzieli: "Obwieszczamy ci radosną wieść w całej prawdzie. Nie bądź więc z liczby tych, którzy rozpaczają!"
15:56 Powiedział: "A kto wątpi w miłosierdzie swego Pana oprócz tych, którzy zabłądzili?"
15:57 Powiedział: "A jaka jest wasza sprawa, o posłańcy?"
15:58 Oni powiedzieli: "Oto zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników,
15:59 Ale nie do rodziny Lota: my wyratujemy ją całą,
15:60 Oprócz jego żony. Zdecydowaliśmy bowiem, iż ona będzie pośród tych, którzy pozostali w tyle."
15:61 A kiedy przyszli do rodziny Lota,
15:62 On powiedział: "Zaprawdę, jesteście ludźmi nieznanymi!"
15:63 Oni powiedzieli: "Wcale nie! My przyszliśmy do ciebie z tym, w co oni powątpiewali.
15:64 Przyszliśmy do ciebie z prawdą i jesteśmy prawdomówni!
15:65 Wyruszaj więc nocą w drogę z twoją rodziną; idź za nimi i niech nikt się nie ogląda; idźcie tam, gdzie wam nakazano!"
15:66 I wydaliśmy taki rozkaz, aby ci, którzy rankiem znajdą się w tyle, zostali odcięci.
15:67 Ludzie z miasta przybyli uradowani.
15:68 On powiedział: "To są moi goście. Nie zniesławiajcie mnie!
15:69 Bójcie się Boga! Nie okrywajcie mnie wstydem!"
15:70 Oni powiedzieli: "Czyż my nie zabroniliśmy ci obcowania ze światem?"
15:71 On powiedział: "Oto moje córki, jeśli już macie coś czynić!"
15:72 Na twoje życie. Oni, zaprawdę, w swoim odurzeniu wędrują na ślepo!
15:73 I pochwycił ich krzyk o wschodzie słońca.
15:74 I wywróciliśmy miasto od dołu do góry, i spuściliśmy na nich deszcz kamieni z palonej gliny.
15:75 Zaprawdę, w tym są znaki dla tych, którzy umieją je czytać!
15:76 Zaprawdę, ono jest na drodze jeszcze istniejącej!
15:77 Zaprawdę, w tym jest znak dla wierzących!
15:78 I mieszkańcy Gąszczu byli z pewnością niesprawiedliwi!
15:79 Przeto zemściliśmy się na nich. zaprawdę, obydwa miasta stały się jasnym wzorem!
15:80 I oto mieszkańcy Al-Hidżr uznali wysłanników za kłamców.
15:81 My przynieśliśmy im Nasze znaki, lecz oni się odwrócili.
15:82 I drążyli mieszkania w górach, bezpieczni.
15:83 I pochwycił ich krzyk o rannej porze.
15:84 I na nic im się przydało to, co oni zyskali.
15:85 Przecież stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co się między nimi znajduje, w całej prawdzie. Godzina nadejdzie z pewnością! Przebacz im więc przebaczeniem pięknym!
15:86 Zaprawdę, twój Pan jest Stwórcą, Wszechwiedzącym!
15:87 Daliśmy tobie siedem powtarzanych i Koran wspaniały.
15:88 Nie wytężaj więc oczu ku temu, co daliśmy w używanie pewnym grupom spośród nich. I nie użalaj się nad nimi. Pochyl twoje skrzydło nad wiernymi
15:89 Powiedz: "Zaprawdę, ja jestem jawnie ostrzegającym
15:90 Podobnie zesłaliśmy na tych,
15:91 Którzy dzielili Koran na części.
15:92 Na twojego Pana! My ich wszystkich zapytamy
15:93 O to, co oni czynili
15:94 Wyznawaj otwarcie to, co tobie zostało nakazane, i odwróć się od bałwochwalców!
15:95 My tobie wystarczymy bez szyderców, umieszczających obok Boga jakiegoś innego boga.
15:96 Ale niebawem oni się dowiedzą
15:97 My wiemy, iż twoja pierś się ściska na to, co oni mówią.
15:98 Głoś chwałę twego Pana Bądź wśród tych, którzy wybijają pokłony!
15:99 Czcij twego Pana, aż przyjdzie do ciebie pewność!

 

 

Komentarze  

#1 marek 2016-07-30 13:35
my sprowadzamy życie i śmierć i jesteśmy dziedzicami wszystkiego

INSHE ALLAH
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież