23. Wierni - Al-Muminun

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
23:1 Szczęśliwi są wierzący,
23:2 Którzy są pokorni w swoich modlitwach,
23:3 Którzy się odwracają od pustej gadaniny,
23:4 Którzy dają jałmużnę,
23:5 Którzy zachowują wstrzemięźliwość,
23:6 Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni.
23:7 - a którzy pożądają inne, poza nimi, są występni -
23:8 Którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań;
23:9 Którzy odprawiają swoje modlitwy.
23:10 Tacy są dziedzicami,
23:11 Którzy odziedziczą Raj, gdzie będą przebywać na wieki.
23:12 Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny.
23:13 Następnie umieściliśmy go - jako kroplę nasienia - w naczyniu solidnym.
23:14 Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej; potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, najlepszy ze stwórców.
23:15 Następnie, z pewnością, pomrzecie,
23:16 A w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni.
23:17 Stworzyliśmy ponad wami siedem dróg i nie byliśmy niedbali w dziele stworzenia:
23:18 Zesłaliśmy z nieba określoną ilość wody i utrzymaliśmy ją na ziemi; a przecież My mamy władzę ją usunąć.
23:19 I spowodowaliśmy, iż powstały dla was dzięki niej ogrody z palm i winnej latorośli; są tam obfite owoce, które wy zjadacie.
23:20 I drzewo wyrastające z góry Synaj, które wytwarza oliwę i przyprawę dla jedzących.
23:21 Oto dla was jest przykład w trzodach: My dajemy wam pić z tego, co znajduje się w ich brzuchach; i są w nich liczne dla was korzyści, z nich się też żywicie;
23:22 Wy na nich, tak samo jak na okręcie, jesteście przenoszeni.
23:23 Wysłaliśmy Noego do jego ludu i powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego boga oprócz Niego! Czyż wy nie będziecie bogobojni?!"
23:24 I starszyzna - ci z jego ludu, którzy nie uwierzyli - powiedziała: "To jest tylko człowiek jak wy; on chce się wywyższyć nad wami. A gdyby zechciał Bóg, to z pewnością zesłałby aniołów. My nie słyszeliśmy, żeby coś podobnego zdarzyło się u naszych dawnych przodków.
23:25 To tylko człowiek opętany przez dżiny; doglądajcie go więc przez jakiś czas!"
23:26 Noe powiedział: "Panie mój ! Dopomóż mi, . . ponieważ oni uznali mnie za kłamcę!" .
23:27 I objawiliśmy mu: Zbuduj statek na Naszych oczach i według Naszego objawienia! A kiedy przyjdzie Nasz rozkaz i kiedy kipi piec, wtedy wprowadź do niego ze wszystkiego stworzenia po parze i twoją rodzinę, oprócz tych spośród nich, przeciwko którym już poprzednio zostało wypowiedziane słowo. I nie przemawiaj do mnie w obronie tych, którzy byli niesprawiedliwi. Zaprawdę, oni zostaną zatopieni!
23:28 A kiedy urządzisz się, ty i ci, którzy są razem z tobą na statku, powiedz: "Chwała niech będzie Bogu, który nas wybawił od ludu niesprawiedliwych!"
23:29 I powiedz: "Panie mój i Pozwól mi przybić do jakiegoś błogosławionego miejsca! Ty jesteś najlepszym z tych, którzy doprowadzają do przystani!"
23:30 Zaprawdę, w tym są znaki! I My jesteśmy, z pewnością, doświadczającymi!
23:31 Po nich utworzyliśmy inne pokolenie.
23:32 I wysłaliśmy do nich posłańca spośród nich: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! Czyż nie będziecie bogobojni?"
23:33 I powiedziała starszyzna z jego ludu, ci, którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali spotkanie rycia ostatecznego, i którym pozwoliliśmy się cieszyć dostatkiem w życiu tego świata: "To przecież tylko człowiek, podobnie jak wy; który je, co wy jecie, i który pije, co wy pijecie.
23:34 A jeśli posłuchacie człowieka podobnego do was, to z pewnością będziecie stratni!
23:35 Czy on obiecuje wam, że kiedy pomrzecie i staniecie się prochem i kośćmi, zostaniecie wyprowadzeni?
23:36 Daleko, daleko jest to, co wam zostało obiecane!
23:37 Nie ma tu nic innego, jak tylko nasze życie na tym świecie; umieramy i żyjemy, i nie będziemy wskrzeszeni!
23:38 Ten oto jest tylko człowiekiem, który wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. My jemu nie wierzymy."
23:39 Powiedział: "Panie mój, dopomóż mi, ponieważ oni uznali mnie za kłamcę!"
23:40 Rzekł: "Wkrótce oni zapewne będą żałować!"
23:41 I słusznie pochwycił ich krzyk, i uczyniliśmy ich śmieciem. Precz z ludem niesprawiedliwych!
23:42 I stworzyliśmy po nich inne pokolenie.
23:43 Żaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani go nie opróżni.
23:44 Następnie wysłaliśmy Naszych posłańców, jednego po drugim. Za każdym razem, kiedy przychodził do jakiegoś narodu jego posłaniec, oni go uważali za kłamcę. I tak posyłaliśmy jednych za drugimi, i sprawiliśmy, iż przeszli do legend. Precz z ludem niewiernych!
23:45 Potem posłaliśmy Mojżesza i jego brata Aarona, z Naszymi znakami i władzą oczywistą,
23:46 Do Faraona i jego starszyzny. Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem dumnym.
23:47 Oni powiedzieli: "Czyż mamy wierzyć dwom śmiertelnikom podobnym do nas, skoro ich lud to nasi niewolnicy?"
23:48 I uznali ich obydwóch za kłamców, i znaleźli się wśród tych, którzy są zgubieni.
23:49 I daliśmy Mojżeszowi Księgę - być może, oni pójdą po drodze prostej!
23:50 I uczyniliśmy syna Marii i jego matkę znakiem. Daliśmy im schronienie na wzgórzu spokojnym i obfitym w źródła.
23:51 O wy, posłańcy! Jedzcie wyśmienite rzeczy i czyńcie dobro! Ja wiem doskonale, co wy czynicie.
23:52 Zaprawdę, ten wasz naród jest narodem jedynym. Ja jestem waszym Panem. Bójcie się Mnie!
23:53 Oni jednak podzielili się na różne sekty; i każda grupa cieszy się tym, co posiada.
23:54 Pozostaw ich więc w błędzie na pewien czas!
23:55 Czy, oni przypuszczają, że to, co My im dajemy w postaci majątku i synów,
23:56 Oznacza zachętę do czynienia dobrych dzieł? Przeciwnie! Oni nie są tego świadomi!
23:57 Zaprawdę, ci, którzy drżą z obawy przed swoim Panem,
23:58 Ci, którzy wierzą w znaki swego Pana,
23:59 Ci, którzy nie dodają współtowarzyszy swemu Panu,
23:60 Ci, którzy dają to, co dają, podczas gdy ich serca drżą, iż mają powrócić do swego Pana
23:61 - oto są ci, którzy się śpieszą ku dobrym uczynkom; oni są pierwsi w ich spełnianiu.
23:62 My nakładamy na każdą duszę tylko to, co jest w jej możliwości. My mamy Księgę, która mówi prawdę, i oni nie doznają niesprawiedliwości.
23:63 Jednak serca ich pod tym względem są w niepewności. Oni mają jeszcze za sobą inne czyny, oprócz tych, które stale popełniają.
23:64 A kiedy My ukarzemy tych spośród nich, którzy żyją w dostatku, wtedy oni będą błagać.
23:65 "Nie lamentujcie dzisiaj, przecież nie otrzymacie od Nas pomocy!
23:66 Moje znaki były wam recytowane, lecz wy obracaliście się na piętach,
23:67 Okazując dumę względem nich, i spędzaliście noc na pustych rozmowach."
23:68 Czyż oni się nie zastanowili nad tym słowem, kiedy przyszło do nich to, co nie przyszło do ich pierwszych ojców?
23:69 Czyżby oni nie poznali swojego Posłańca, skoro się go wyrzekli?
23:70 Albo też czy powiedzą, iż jest on opętany przez dżiny? Przeciwnie, on przyszedł do nich z prawdą, lecz większość z nich nienawidzi prawdy.
23:71 A gdyby prawda poszła za ich namiętnościami, to, z pewnością, uległyby rozkładowi niebiosa i ziemia, i ci, którzy się w nich znajdują. Tak, przyszliśmy do nich z napomnieniem, lecz oni od napomnienia się odwrócili.
23:72 Albo czy ty żądasz od nich jakiejś daniny? Lecz obdarowanie pochodzące od twego Pana jest lepsze. On jest najlepszym z dających zaopatrzenie!
23:73 Ty wzywasz ich na pewno ku drodze prostej.
23:74 I, zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, od tej drogi odchodzą.
23:75 A jeślibyśmy okazali im miłosierdzie i jeślibyśmy odsunęli od nich zło, to oni z pewnością trwaliby uporczywie w swoim buncie, błądząc na oślep.
23:76 I dosięgła ich Nasza kara, lecz oni się nie podporządkowali swojemu Panu; i oni się nie upokorzyli.
23:77 Aż kiedy My otworzymy przed nimi bramę kary strasznej, wtedy popadną tam w rozpacz.
23:78 On jest Tym, który stworzył dla was słuch, wzrok i serce. Jakże mało jesteście wdzięczni!
23:79 On jest Tym, który rozsiał was po ziemi; i do Niego będziecie zebrani.
23:80 On jest Tym, który daje życie i powoduje śmierć. Do Niego należy następstwo nocy i dnia. Czy wy nie rozumiecie?
23:81 Przeciwnie, oni mówią podobnie, jak mówili praojcowie.
23:82 Oni mówili: "Czyż kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi, to czy na pewno zostaniemy wskrzeszeni?
23:83 To nam było już obiecane, i poprzednio naszym ojcom, lecz to są tylko baśnie przodków."
23:84 Powiedz: "Do kogo należy ziemia i ci, którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?"
23:85 Oni powiedzą: "Do Boga!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?"
23:86 Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?"
23:87 Oni powiedzą: "Bóg. Powiedz: "Czyż nie staniecie się bogobojni?"
23:88 Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje - jeśli wiecie?"
23:89 Oni powiedzą: "To jest Bóg!" Powiedz: "Dlaczego więc jesteście zaczarowani?"
23:90 Tak! Przyszliśmy do nich z prawdą, lecz oni na pewno są kłamcami!
23:91 Bóg nie wziął Sobie żadnego syna i nie było z Nim żadnego boga. Bo wówczas każdy bóg zabrałby to, co stworzył, i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co Jemu przypisują!
23:92 On zna to, co jest skryte i co jest jawne. On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!/
23:93 Powiedz: "Panie mój ! Jeślibyś mi tylko pokazał to, co im zostało obiecane!
23:94 Panie mój! Nie umieszczaj mnie wśród ludu niesprawiedliwych!"
23:95 My niewątpliwie mamy moc pokazać ci to, co im obiecujemy.
23:96 Odpychaj zło za pomocą tego, co jest lepsze. My znamy najlepiej to, co oni opisują!
23:97 I powiedz: "Panie mój ! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami szatanów!
23:98 I szukam ucieczki u Ciebie, Panie mój, by oni nie zjawili się u mnie!"
23:99 A kiedy przyjdzie do któregoś z nich śmierć, on powie: "Panie mój! Odpraw mnie z powrotem!
23:100 Być może, ja uczynię jakieś dobre dzieło wśród tego, co pozostawiłem." Ależ nie! To jest tylko słowo, które on wypowiada; a za nimi jest przegroda aż do Dnia, w którym oni zostaną wskrzeszeni.
23:101 A kiedy zadmą w trąbę, to tego Dnia nie będzie żadnego pokrewieństwa między nimi ani też nie będą się wzajemnie wypytywać.
23:102 Wtedy ci, których szale okażą się ciężkie, będą szczęśliwi.
23:103 A ci, których szale okażą się lekkie, będą tymi, którzy stracili samych siebie. Oni będą przebywać w Gehennie na wieki.
23:104 Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi, ukazując zęby.
23:105 "Czy nie były wam recytowane Moje znaki? Lecz wy uważaliście je za kłamstwo."
23:106 Oni powiedzą: "Panie nasz! Opanowało nas nieszczęście. Jesteśmy ludźmi błądzącymi.
23:107 Panie nasz! Wyprowadź nas z niej ! A jeśli będziemy ponownie czynić zło, to wtedy będziemy rzeczywiście niesprawiedliwi."
23:108 On powie: "Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!"
23:109 Przecież mówiła. część Moich sług: "Panie nasz! My wierzymy! Przebacz nam i miej nad nami miłosierdzie! Ty jesteś najlepszym z miłosiernych!"
23:110 I wy szydziliście z nich, tak iż zapomnieliście o wspominaniu Mnie, kiedy się z nich wyśmiewaliście.
23:111 Oto Ja dzisiaj wynagrodziłem ich za to, iż byli cierpliwi; oni triumfują.
23:112 On powie: "Ile lat przebywaliście na ziemi?"
23:113 Powiedzą: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część dnia. Lecz zapytaj tych, którzy liczą."
23:114 On powie: "Przebywaliście niewiele czasu. Gdybyście tylko wiedzieli!
23:115 Czy sądzicie, iż My stworzyliśmy was nadaremnie i że nie zostaniecie do Nas sprowadzeni?"
23:116 Niech Bóg będzie wysławiony, Król, Prawda! Nie ma boga, jak tylko On, Pan tronu szlachetnego!
23:117 A kto wzywa, obok Boga, jakiegoś innego boga, nie mając na jego istnienie żadnego dowodu, ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę, niewierni nie będą szczęśliwi!
23:118 I powiedz: "Panie mój ! Przebacz i zmiłuj się! Ty jesteś najlepszy z miłosiernych!"

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież