W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
26:1 Ta. Sin . Mim.
26:2 To są znaki Księgi jasnej!
26:3 Być może, zadręczasz się dlatego, że oni nie wierzą.
26:4 Jeśli zechcemy, to sprowadzimy na nich znak z nieba i upokorzą się przed nimi ich karki.
26:5 A nie przychodzi do nich żadne nowe napomnienie od Miłosiernego, żeby się od niego nie odwrócili
26:6 I nie uznali go za kłamstwo. Otóż niebawem przyjdą do nich wieści o tym, z czego oni się wyśmiewali.
26:7 Czyż oni nie patrzą na ziemię? Ileż wszelkiego rodzaju par szlachetnych wyrosło na niej za Naszą przyczyną!
26:8 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość z nich nie wierzy!
26:9 I zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!
26:10 Oto twój Pan wezwał Mojżesza: "Idź do ludu niesprawiedliwego,
26:11 Ludu Faraona! Czyż oni nie będą bogobojni?"
26:12 Powiedział: "Panie mój ! Boję się, żeby mnie nie uznali za kłamcę;
26:13 ściśnie się moja pierś i mój język się nie rozwiąże. Poślij więc po Aarona!
26:14 Oni mają pewne przewinienie do zarzucenia mi i obawiam się, że mnie zabiją."
26:15 Rzekł: "Wcale nie! Idźcie obydwaj z Naszymi znakami. My będziemy razem z wami, będziemy się przysłuchiwać.
26:16 Idźcie obydwaj do Faraona i powiedzcie: Jesteśmy posłańcami od Pana światów.
26:17 Odeślij z nami synów Izraela"
26:18 Powiedział Faraon: "Czy nie wychowaliśmy ciebie wśród nas, kiedy byłeś dzieckiem? Czy nie przebywałeś wśród nas przez wiele lat twego życia?
26:19 Potem popełniłeś czyn, który popełniłeś; i jesteś wśród niewdzięczników!"
26:20 Powiedział: "Popełniłem ten czyn będąc wśród ludzi, którzy błądzą.
26:21 I uciekłem od was, ponieważ się was obawiałem; a Pan mój dał mi mądrość i uczynił mnie jednym z posłańców.
26:22 Czyż to dobrodziejstwo, z powodu którego czynisz mi wyrzuty, było dane po to, aby uczynić niewolnikami synów Izraela?"
26:23 Powiedział Faraon: "A kto to jest Pan światów?"
26:24 Powiedział: "Pan niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi - jeśli jesteście pewni wiary!"
26:25 Powiedział tym; którzy byli wokół niego: "Czyż wy nie słyszycie?"
26:26 Powiedział Mojżesz: "Pan wasz i waszych pierwszych ojców!"
26:27 Powiedział: "Zaprawdę, ten wasz posłaniec, który został wam przysłany, jest chyba opętany!"
26:28 Powiedział: "To jest Pan Wschodu i Zachodu, i tego, co jest między nimi - gdybyście tylko chcieli zrozumieć!"
26:29 Powiedział Faraon: "Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga, poza mną, to ja ciebie każę wrzucić do więzienia!"
26:30 Powiedział: "A jeśli ja przyjdę do ciebie z czymś oczywistym?"
26:31 Powiedział: "Przychodź więc z tym, jeśli jesteś prawdomówny!"
26:32 Wtedy on rzucił laskę swoją i oto stała się ona prawdziwym wężem.
26:33 I wyciągnął swoją rękę, i oto ona stała się biała dla- patrzących.
26:34 Powiedział do starszyzny,;, która go otaczała: "Zaprawdę, to jest czarownik uczony!
26:35 On chce przepędzić was z waszej ziemi przez swoje czary. Cóż więc doradzicie?"
26:36 Powiedzieli: "Daj mu nieco czasu, jemu i jego bratu, i wyślij do miast ludzi,
26:37 Którzy zbiorą i przyprowadzą wszystkich mądrych czarowników."
26:38 I zostali zebrani czarownicy w ustalonym czasie określonego dnia.
26:39 I powiedziano ludziom: "Czy zechcecie się zebrać?
26:40 Być może, pójdziemy za czarownikami, jeśli oni zwyciężą?"
26:41 A kiedy przyszli czarownicy, powiedzieli Faraonowi: "Czy otrzymamy jakąś nagrodę, jeśli będziemy zwycięzcami?"
26:42 On Powiedział: "Tak, z pewnością! I będziecie dopuszczeni do nas blisko!"
26:43 Powiedział do nich Mojżesz: "Rzućcie, co macie rzucić!"
26:44 Wtedy oni rzucili swoje sznury i laski i powiedzieli: "Na potęgę Faraona, my będziemy zwycięzcami!"
26:45 Wówczas Mojżesz rzucił swoją laskę i połknęła ona to, co oni wymyślili fałszywie.
26:46 Wtedy czarownicy rzucili się na ziemię, wybijając pokłony.
26:47 Oni powiedzieli: "Uwierzyliśmy w Pana światów!
26:48 Pana Mojżesza i Aarona!"
26:49 Powiedział Faraon: "Uwierzyliście jemu, zanim dałem wam pozwolenie. On jest pewnie waszym mistrzem, który was nauczył czarów! Lecz wy niebawem się dowiecie. Oberznę wam ręce i nogi naprzemianlegle i każę was wszystkich ukrzyżować!"
26:50 Oni powiedzieli: "Żadna szkoda! My się zwrócimy do naszego Pana!
26:51 Pragniemy, by nasz Pan przebaczył nam nasze grzechy, ponieważ jesteśmy pierwsi z wierzących."
26:52 I objawiliśmy Mojżeszowi: "Wyruszaj nocą z Moimi sługami! Wy na pewno będziecie ścigani!"
26:53 Wtedy Faraon rozesłał po miastach ludzi zwołujących:
26:54 "Zaprawdę, oni stanowią tylko nieliczną grupę;
26:55 Srodze nas rozgniewali,
26:56 Lecz nas jest wielu i mamy się na baczności."
26:57 I wtedy pozbawiliśmy ich ogrodów i źródeł,
26:58 Skarbów i szlachetnego miejsca pobytu.
26:59 Tak się stało. I daliśmy to wszystko w dziedzictwo synom Izraela.
26:60 Wtedy Egipcjanie urządzili za nimi pościg o wschodzie słońca.
26:61 A kiedy ujrzały się nawzajem obie gromady ludzi, towarzysze Mojżesza powiedzieli: "Oni nas niewątpliwie dosięgną!"
26:62 Powiedział: "Wcale nie! Zaprawdę, ze mną jest mój Pan! On mnie poprowadzi drogą prostą!"
26:63 I objawiliśmy Mojżeszowi: "Uderz twoją laską morze!" I ono się rozdzieliło, a każda jego część była jak wielka góra.
26:64 I pozwoliliśmy przybliżyć się tamtym drugim.
26:65 I wyratowaliśmy Mojżesza i tych wszystkich, którzy razem z nim byli.
26:66 A potopiliśmy tamtych.
26:67 Zaprawdę, w tym jest znak! Lecz większość z nich nie uwierzyła.
26:68 Twój Pan jest Potężny, Litościwy!
26:69 I opowiedz im historię Abrahama!
26:70 Oto powiedział on do swego ojca i do swego ludu: "Co wy czcicie?"
26:71 Powiedzieli: "Czcimy bałwany i trwamy przed nimi pobożnie."
26:72 Powiedział: "Czy one was słyszą, kiedy wy ich wzywacie?
26:73 I czy one są wam pożyteczne czy szkodliwe?"
26:74 Powiedzieli: "Nie! Lecz my znaleźliśmy naszych ojców, którzy w ten sposób czynili."
26:75 Powiedział: "A czy przyglądnęliście się temu,
26:76 Co czciliście, wy i wasi najdawniejsi ojcowie?
26:77 Te bałwany są przecież wrogami dla mnie, a nie Pan światów,
26:78 Który mnie stworzył i który mnie prowadzi drogą prostą,
26:79 Który mnie karmi i poi,
26:80 A kiedy zachoruję, to mnie leczy;
26:81 Który sprowadzi na mnie śmierć, potem mnie ożywi,
26:82 I który - pragnę tego gorąco - przebaczy mi moje grzechy w Dzień Sądu!
26:83 Panie mój! Użycz mi mądrości, i połącz mnie ze sprawiedliwymi.
26:84 Uczyń mnie językiem prawdy wśród późniejszych pokoleń.
26:85 Uczyń mnie jednym z dziedziców Ogrodu szczęśliwości.
26:86 Przebacz mojemu ojcu, był bowiem w liczbie błądzących.
26:87 I nie zawstydź mnie w Dniu, kiedy oni zostaną wskrzeszeni;
26:88 W Dniu, kiedy nie przyniosą korzyści ani majątek, ani synowie,
26:89 Jedynie ten, który przyjdzie do Boga z czystym sercem."
26:90 I przybliżony będzie Ogród dla bogobojnych,
26:91 A piekło ukaże się jasno dla tych, którzy błądzili!
26:92 Będzie im powiedziane: "Gdzie są ci, których czciliście
26:93 Poza Bogiem? Czy oni wam pomagają albo czy pomagają samym sobie?"
26:94 Zostaną tam wrzuceni oni sami i ci, którzy zabłądzili,
26:95 I zastępy Iblisa, wszyscy razem.
26:96 Oni będą mówili, prowadząc tam spór między sobą:
26:97 Na Boga! My byliśmy z pewnością w jawnym błędzie,
26:98 Kiedy stawialiśmy was na równi z Panem światów!
26:99 Nas sprowadzili z drogi tylko grzesznicy,
26:100 Nie mamy więc orędowników
26:101 Ani też nie mamy wiernego przyjaciela.
26:102 O, jeśliby nam dany był powrót, to bylibyśmy między wiernymi!"
26:103 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!
26:104 Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!
26:105 Lud Noego uznał za kłamców tych, którzy zostali posłani.
26:106 Oto powiedział im ich brat Noe: "Czy wy nie boicie się Boga?
26:107 Ja przecież jestem dla was posłańcem godnym zaufania!
26:108 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!
26:109 Ja nie żądam od was za to żadnej zapłaty; moja zapłata należy tylko do Pana światów.
26:110 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!"
26:111 Oni powiedzieli: "Czy mamy tobie wierzyć, skoro za tobą poszli najpodlejsi?"
26:112 On powiedział: "Ja nie posiadam wiedzy o tym, co oni czynili.
26:113 Rachunek ich należy tylko do mego Pana; gdybyście byli tego świadomi!
26:114 Ja nie chciałbym odpychać wierzących.
26:115 Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym."
26:116 Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz, o Noe, to z pewnością cię ukamienujemy!"
26:117 Powiedział: "Panie mój ! Mój lud uznał mnie za kłamcę.
26:118 Rozstrzygnij więc jasno między mną a nim! Uratuj mnie i tych wiernych, którzy są razem ze mną!"
26:119 I uratowaliśmy jego i tych, którzy byli z nim w załadowanym statku;
26:120 I potopiliśmy pozostałych.
26:121 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!
26:122 Zaprawdę, twój pan jest Potężny, Litościwy!
26:123 I lud Ad uznał wysłanników za kłamców.
26:124 Oto powiedział do nich ich brat Hud: "Czy wy się boicie się Boga?
26:125 Ja przecież jestem dla was posłańcem godnym zaufania.
26:126 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!
26:127 Ja nie żądam od was żadnej nagrody. Moja nagroda należy tylko do Pana światów!
26:128 Czy nadal będziecie budować na każdym wzniesieniu jakiś znak dla daremnej zabawy?
26:129 I czy zbudujecie sobie twierdzę w nadziei, że będziecie nieśmiertelni?!
26:130 A kiedy przejmujecie władzę siłą, jesteście gwałtowni jak tyrani.
26:131 Bójcie się Boga i słuchajcie mnie!
26:132 Bójcie się Tego, który was zaopatrzył w to, co wam wiadomo:
26:133 On zaopatrzył was w trzody i synów,
26:134 Ogrody i źródła.
26:135 Ja, zaprawdę, boję się dla was Wielkiego Dnia!"
26:136 Oni powiedzieli: "Nam jest wszystko jedno, czy ty nas napominasz, czy też nie jesteś z liczby napominających.
26:137 Nasze postępowanie podobne jest tylko do postępowania naszych przodków.
26:138 I my nie będziemy ukarani!"
26:139 I oni uznali go za kłamcę, więc ich wytraciliśmy. Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy
26:140 Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!
26:141 I lud Samud uznał za kłamców tych, którzy zostali posłani.
26:142 Oto powiedział im ich brat Salih: "Czy wy nie będziecie bogobojni?
26:143 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania.
26:144 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!
26:145 Nie żądam od was żadnej nagrody. Moja nagroda jest tylko u Pana światów!
26:146 Czy myślicie, że zawsze pozostaniecie wśród tego, co jest tutaj, bezpieczni?
26:147 Wśród ogrodów i źródeł?
26:148 Wśród pól uprawnych i drzew palmowych o delikatnych kiściach owoców?
26:149 Czy myślicie, że zawsze będziecie zręcznie wykuwać domy w górach?
26:150 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!
26:151 I nie słuchajcie ludzi bezbożnych,
26:152 Którzy szerzą zgorszenie na ziemi i nie czynią dobra!"
26:153 Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych.
26:154 Jesteś tylko człowiekiem jak my. Przynieś nam jakiś znak, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!"
26:155 Powiedział: "To jest wielbłądzica; ona pić będzie określonego dnia, a wy pić będziecie innego oznaczonego dnia.
26:156 Nie czyńcie jej nic złego, bo dosięgnie was kara Dnia Wielkiego!"
26:157 Oni jednak przecięli jej pęciny, lecz nazajutrz tego pożałowali.
26:158 I dosięgła ich kara. Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!
26:159 Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!
26:160 Lud Lota uznał za kłamców tych, którzy zostali posłani.
26:161 Oto powiedział do nich brat ich Lot: "Czy wy nie będziecie bogobojni?
26:162 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania.
26:163 Przeto bójcie się Boga i słuchajcie mnie!
26:164 Ja nie żądam od was za to żadnej zapłaty. Moja zapłata jest tylko u Pana światów!
26:165 Czy będziecie obcować z mężczyznami ze wszystkich światów,
26:166 A pozostawiać wasze żony, które stworzył wasz Pan dla was? Tak, jesteście ludem występnym!"
26:167 Oni powiedzieli: "Jeśli nie zaprzestaniesz, o Locie, to niechybnie zostaniesz wypędzony!"
26:168 On powiedział: "Nienawidzę tego, co wy czynicie.
26:169 Panie mój! Wyratuj mnie i moją rodzinę od tego, co oni czynią!"
26:170 I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę wszystkich razem;
26:171 Jedynie stara kobieta znalazła się wśród tych, którzy pozostali w tyle.
26:172 Następnie wytraciliśmy innych.
26:173 I spuściliśmy na nich gwałtowny deszcz. A jakże zgubny jest deszcz dla tych, którzy zostali ostrzeżeni!
26:174 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!
26:175 Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!
26:176 Mieszkańcy Gąszczu uznali za kłamców tych, którzy zostali posłani.
26:177 Oto powiedział do nich Szu`ajb: "Czy wy nie będziecie bogobojni?
26:178 Ja jestem dla was posłańcem godnym zaufania.
26:179 Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie!
26:180 Ja nie żądam od was żadnej zapłaty. Moja zapłata jest tylko u Pana światów!
26:181 Dawajcie pełną miarę, a nie bądźcie w liczbie tych, którzy narażają na straty!
26:182 Ważcie dokładną wagą!
26:183 Nie zmniejszajcie ludziom ich dobytku i nie czyńcie zła na ziemi, szerząc zgorszenie!
26:184 Bójcie się Tego, który was stworzył, i pokolenia dawnych przodków!"
26:185 Oni powiedzieli: "Ty jesteś tylko jednym z zaczarowanych.
26:186 Jesteś przecież tylko człowiekiem, podobnie jak my; i sądzimy, że jesteś tylko kłamcą.
26:187 Spuść więc na nas płaty z nieba, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!"
26:188 On powiedział: "Mój Pan wie najlepiej, co wy czynicie!"
26:189 Lecz oni uznali go za kłamcę. I pochwyciła ich kara Dnia Cienia: to była kara Dnia Wielkiego.
26:190 Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy.
26:191 Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!
26:192 To jest objawienie Pana światów!
26:193 Z nim zeszedł Duch wierny
26:194 Na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających
26:195 W języku arabskim, jasnym.
26:196 Zaprawdę, to jest w Pismach dawnych przodków!
26:197 Czy to nie było dla nich znakiem, że wiedzą to uczeni synów Izraela?
26:198 Jeślibyśmy objawili to komuś z cudzoziemców
26:199 I on wyrecytowałby to przed nimi, to oni też by mu nie uwierzyli.
26:200 W ten sposób wprowadziliśmy to w serca grzeszników.
26:201 Oni w to nie uwierzą, dopóki nie zobaczą kary bolesnej .
26:202 I przyjdzie ona do nich nagle, kiedy nawet nie będą się jej spodziewać.
26:203 Oni wtedy powiedzą: "Czy my znajdziemy się wśród tych, którym będzie dana zwłoka?"
26:204 Czy oni starają się przyspieszyć Naszą karę?
26:205 Jak ci się wydaje? Jeślibyśmy pozwolili im używać życia przez wiele lat,
26:206 A potem przyszło do nich to, co im zostało obiecane,
26:207 To czyż przyniesie im jakąkolwiek korzyść to, co było im dane używać ?
26:208 I nie zniszczyliśmy żadnego miasta , zanim nie zostali tam wysłani ci, którzy ostrzegali
26:209 Dla napomnienia ; ponieważ My nie byliśmy niesprawiedliwi.
26:210 Nie przynieśli go przecież szatani.
26:211 To im się nie godzi i nie są do tego zdolni ;
26:212 Oni są odsunięci od słuchania .
26:213 Nie wzywaj więc, wraz z Bogiem, żadnego innego boga, żebyś się nie znalazł wśród tych, którzy będą ukarani.
26:214 I ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych!
26:215 Pochyl twe skrzydła ku tym spośród wiernych, którzy postępują za tobą!
26:216 A jeśli ciebie nie słuchają, to powiedz im: "Ja nie jestem winien tego, co wy czynicie!,
26:217 Zaufaj Potężnemu, Litościwemu
26:218 Temu, który ciebie widzi, kiedy wstajesz
26:219 I kiedy się obracasz wśród tych, którzy wybijają pokłony.
26:220 Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący
26:221 Czy ja mam was powiadomić, na kogo zstępują szatani?
26:222 Zstępują oni na każdego kłamcę, grzesznika.
26:223 Oni podają do wiadomości to, co zasłyszeli, lecz większość z nich to kłamcy.
26:224 A jeśli chodzi o poetów, to postępują za nimi ci, którzy błądzą.
26:225 Czy ty nie widzisz , jak oni wędrują po wszystkich dolinach
26:226 I jak mówią to, czego nie czynią?
26:227 Wyjątek stanowią ci, którzy uwierzyli, pełnili dobre dzieła i często wspominali Boga. Oni obronili się po tym, jak doznali niesprawiedliwości. A niebawem dowiedzą się ci, którzy czynili niesprawiedliwość, jakich przeciwności losu oni doznają!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież