W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
36:1 Ja. Sin .
36:2 Na Koran pełen mądrości!
36:3 Zaprawdę, ty jesteś wśród posłańców
36:4 Na drodze prostej!
36:5 Oto objawienie Potężnego, Litościwego,
36:6 Dane ci, abyś ostrzegał lud, którego ojcowie nie byli ostrzegani, są więc niedbali:
36:7 Sprawdziło się już słowo nad większością z nich, lecz oni nie wierzą.
36:8 My nałożyliśmy na ich szyje obroże aż do podbródków, tak iż głowy ich są podniesione nieruchomo.
36:9 I umieściliśmy przed nimi przegrodę i za nimi przegrodę; w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie widzą.
36:10 I wszystko im jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą.
36:11 Ty możesz ostrzegać tylko tego, który postępuje za napomnieniem i który obawia się Miłosiernego z powodu tego, co jest ukryte. Uraduj go więc wieścią o przebaczeniu i szlachetnej nagrodzie.
36:12 Zaprawdę, My przywracamy do życia umarłych i zapisujemy, co oni przygotowali pierwej i co pozostawili; i każdą rzecz wyliczyliśmy w jasnym rejestrze.
36:13 I przytocz im przypowieść o mieszkańcach miasta, kiedy przybyli do niego posłańcy.
36:14 Oto posłaliśmy ich dwóch, lecz oni uznali ich za kłamców; wtedy wsparliśmy ich trzecim. I powiedzieli: "Oto zostaliśmy posłani do was."
36:15 Powiedzieli: "Wy przecież jesteście tylko śmiertelnikami, podobnie jak my. Miłosierny nie zesłał niczego, wy tylko kłamiecie!"
36:16 Powiedzieli: "Pan nasz wie, że zostaliśmy do was wysłani,
36:17 Mamy jedynie obowiązek jasnego obwieszczenia."
36:18 Powiedzieli: "Mamy dla was złą wróżbę. Jeśli nie zaprzestaniecie, to my was ukamienujemy; i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna."
36:19 Powiedzieli: "Wasza zła wróżba niech pozostanie z wami. A skoro jesteście napomniani... Lecz wy jesteście ludźmi występnymi."
36:20 I przybył wtedy pewien człowiek, pospiesznie biegnąc z końca miasta, i powiedział: "O ludzie! Idźcie za tymi wysłannikami!
36:21 Idźcie za tymi, którzy nie żądają od was żadnej zapłaty i którzy są na drodze prostej!
36:22 Dlaczego nie miałbym czcić Tego, który mnie stworzył i do którego zostaniecie sprowadzeni?
36:23 Czyż mam brać sobie bogów poza Nim? Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś złem, to nic mi nie pomoże ich wstawiennictwo i oni mnie nie zbawią.
36:24 Zapewne byłbym wtedy w jawnym zabłądzeniu.
36:25 Zaprawdę, ja uwierzyłem w waszego Pana! Słuchajcie mnie!"
36:26 Powiedziano mu: "Wejdź do Ogrodu!" On powiedział: "O, jeśliby mój lud wiedział,
36:27 że mój Pan mi przebaczył i umieścił mnie między tymi, którzy zostali uhonorowani!"
36:28 I po nim nie posłaliśmy już przeciw jego ludowi żadnego wojska z niebios ani nie mamy zamiaru posyłać.
36:29 I był tylko jeden krzyk - i oto oni zgaśli!
36:30 O, jakie zasmucenie dla sług! Żaden posłaniec nie przychodzi do nich, żeby się z niego nie wyśmiewali.
36:31 Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i że oni już do nich nie powrócą?
36:32 Lecz wszyscy razem zostaną przed Nami postawieni!
36:33 I znakiem dla nich - ziemia umarła; ożywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno, które oni jedzą.
36:34 I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą, i sprawiliśmy, iż wytryskają z niej źródła,
36:35 Ażeby mogli jeść jej owoce i to, co wypracują ich ręce. Czyż mogą nie być wdzięczni?
36:36 Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znają.
36:37 I znakiem dla nich - noc. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach.
36:38 I słońce - ono płynie do swego stałego miejsca. To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego!
36:39 I księżyc - ustanowiliśmy dla niego stacje, aż staje się podobny do suchej gałęzi palmowej.
36:40 I ani słońcu nie wolno doganiać księżyca, ani też noc nie wyprzedzi dnia; i wszystko żegluje po orbicie.
36:41 I znakiem dla nich - iż nosiliśmy ich potomstwo na statku załadowanym.
36:42 I stworzyliśmy dla nich podobny do niego, na który oni wsiadają.
36:43 Jeśli zechcemy, potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika; i będą uratowani
36:44 Jedynie dzięki Naszemu miłosierdziu, by do pewnego czasu cieszyć się życiem.
36:45 Kiedy im mówią: "Bójcie się tego, co jest przed wami, i tego, co jest za wami; być może doznacie miłosierdzia..."
36:46 A jednak żaden spośród znaków ich Pana nie przychodzi do nich, żeby się od niego nie odwrócili.
36:47 A kiedy się im mówi: "Rozdawajcie z tego, czym obdarzył was Bóg!", to ci, którzy nie wierzą, mówią do tych, którzy wierzą: "Czyż my mamy karmić tych, których mógłby nakarmić Bóg, jeśliby zechciał? Wy jesteście tylko w jawnym błędzie!"
36:48 I oni mówią: "A kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?"
36:49 Nie będę wiele czekać; tylko jeden krzyk ich pochwyci, kiedy jeszcze będą się sprzeczać.
36:50 I nie będą oni w stanie przygotować żadnego polecenia ani też powrócić do swoich rodzin.
36:51 I zadmą w trąbę! I oto oni, z grobów, do swojego Pana pospieszą i
36:52 Powiedzą: Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. I prawdę mówili posłańcy!"
36:53 I będzie tylko jeden krzyk. I oto oni wszyscy zostaną przed Nami postawieni.
36:54 I tego Dnia żadna dusza nie dozna w niczym niesprawiedliwości. Będziecie wynagrodzeni tylko za to, co czyniliście.
36:55 Zaprawdę, mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować.
36:56 Oni i ich żony będą wypoczywać w cieniu na ozdobnych łożach.
36:57 Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko, czego zażądają.
36:58 "Pokój!" - słowo od Pana litościwego.
36:59 Trzymajcie się z dala dzisiaj, o wy, grzesznicy!
36:60 Czyż wam nie nakazałem, o synowie Adama: "Nie czcijcie szatana! Zaprawdę, on jest wrogiem jawnym!
36:61 Czcijcie Mnie! - to jest droga prosta!"
36:62 Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. Czyż nie mieliście rozumu?
36:63 Oto Gehenna, która nam została obiecana!
36:64 Palcie się w niej dzisiaj za to, iż nie wierzyliście!
36:65 Dzisiaj My nakładamy pieczęć na ich usta, lecz mówią ich ręce i ich nogi świadczą o tym, co oni zarobili.
36:66 A jeślibyśmy chcieli, to starlibyśmy ich oczy; i oni rzuciliby się na poszukiwanie drogi, lecz jakżeby mogli widzieć?
36:67 I jeślibyśmy chcieli, to przemienilibyśmy ich na miejscu, wtedy oni nie mogliby ani odejść, ani powrócić.
36:68 A komu My dajemy długie życie, to pochylamy jego postać. Czyż oni nie rozumieją?
36:69 My nie nauczyliśmy go poezji - to by nie było dla niego odpowiednie. To jest tylko napomnienie i Koran jasny,
36:70 Jako ostrzeżenie dla każdego żyjącego i aby ziściło się słowo wobec niewiernych.
36:71 Czyż oni nie widzieli, iż My stworzyliśmy dla nich, między tym, co stworzyły Nasze ręce - trzody, których są posiadaczami?
36:72 I poddaliśmy im je: jedne z nich służą im do jazdy wierzchem, a inne jako pożywienie.
36:73 Mają też z nich inne korzyści, jak i napoje. Czyż mogą nie być wdzięczni?
36:74 Jednak oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. Być może, oni będą wspomożeni?!
36:75 Lecz oni nie mogą udzielić im pomocy, chociażby byli zastępem dla nich przygotowanym.
36:76 Niech cię nie zasmuca ich słowo! My wiemy, co oni ukrywają i co ujawniają.
36:77 Czyż nie widział człowiek, jak stworzyliśmy go z kropli nasienia? I oto on jest jawnym przeciwnikiem!
36:78 I przytacza Nam przykład, a zapomniał o swoim stworzeniu. Mówi on: "Kto ożywi kości, kiedy one są zetlałe?"
36:79 Powiedz: "Ożywi je Ten, kto stworzył je po raz pierwszy. On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący!
36:80 On jest Tym, który przygotował dla was ogień z zielonego drzewa, i oto wy zapalacie z niego."
36:81 Czyż Ten, który stworzył niebiosa i ziemię, nie jest w mocy stworzyć do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem, Wszechwiedzącym!
36:82 Jego rozkaz - kiedy On chce jakiejś rzeczy - zawiera się w słowie: "Bądź!" - i ona jest.
36:83 Chwała niech będzie Temu, w którego ręku jest władza królewska nad każdą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież