38. Sad - Sad

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
38:1 Sad. Na Koran, zawierający napomnienie!
38:2 A jednak ci, którzy nie wierzą, tkwią w dumie i odszczepieństwie.
38:3 Ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali, lecz nie był to czas wybawienia.
38:4 Dziwią się, że przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I mówią niewierni: "To jest czarownik, wielki kłamca!
38:5 Czy on uczyni bogów Bogiem jedynym? Zaprawdę, to jest rzecz zadziwiająca!"
38:6 I starszyzna spośród nich oddaliła się, mówiąc: "Idźcie i wytrwajcie przy waszych bogach! Zaprawdę, to jest rzecz pożądana!
38:7 Nie słyszeliśmy wcale o tym w ostatniej religii. To jest tylko wymysł.
38:8 Czy to jemu, spośród nas wszystkich, zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w zwątpieniu względem Mojego napomnienia. Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary!
38:9 Czy oni posiadają skarby miłosierdzia twego Pana, Potężnego, Obdarzającego?
38:10 Czy oni posiadają królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi? Niech więc wzniosą się na sznurach!
38:11 Zastępy z frakcji odszczepieńców zostały rozbite.
38:12 Przed nimi kłam zadawali: lud Noego, lud Ad i Faraon - posiadacz pali namiotu
38:13 I lud Samud, lud Lota i mieszkańcy Gąszczu. Oni wszyscy stanowili frakcje.
38:14 Każdy z nich za kłamców uważał posłańców, dlatego też ziściła się Moja kara.
38:15 Pozostaje im tylko oczekiwać na jeden krzyk, który nie będzie powtórzony.
38:16 I powiedzieli: "Panie nasz! Przyspiesz nasz udział przed Dniem rozrachunku!"
38:17 Bądź cierpliwy na to, co oni mówią, i wspomnij Naszego sługę Dawida, posiadającego siłę. Zaprawdę, on był pełen skruchy!
38:18 Oto skłoniliśmy góry, aby wraz z nim głosiły chwałę o zachodzie i wschodzie słońca;
38:19 I ptaki wokół zebrane - wszystko ku Niemu się zwraca.
38:20 I umocniliśmy jego królestwo, i daliśmy mu mądrość i rozstrzygającą jasność mowy.
38:21 Czy doszło do ciebie opowiadanie o prowadzących spór? Oto oni wspięli się po murze do sanktuarium.
38:22 Kiedy weszli do Dawida, on się ich przestraszył, oni zaś powiedzieli: "Nie obawiaj się! My jesteśmy dwoma kłótnikami, każdy z nas nastaje na drugiego. Rozsądź więc między nami według prawdy i nie bądź niesprawiedliwy, i wyprowadź nas na równą drogę.
38:23 Oto mój brat. Posiada on dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, a ja mam tylko jedną owcę. I powiedział on: Powierz mi ją - i on zwyciężył mnie w mowie."
38:24 Powiedział Dawid: "On był dla ciebie niesprawiedliwy, prosząc o przyłączenie twojej owcy do swoich. Zaprawdę, wielu spośród wspólników wyrządza sobie nawzajem krzywdy, z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i którzy pełnią dobre dzieła, a jest ich niewielu." I domyślił się Dawid, że wystawiliśmy go tylko na próbę. Poprosił o przebaczenie swego Pana i padł na twarz, wybijając pokłony, i nawrócił się.
38:25 Więc przebaczyliśmy mu to i czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań.
38:26 O Dawidzie! Uczyniliśmy ciebie namiestnikiem na ziemi. Rozsądzaj więc między ludźmi według prawdy, nie idź za namiętnością, bo sprowadzi cię z drogi Boga. Zaprawdę, tych, którzy schodzą z drogi Boga czeka kara straszna za to, iż zapomnieli o Dniu rozrachunku!
38:27 My nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, nadaremnie. Takie jest mniemanie tych, którzy nie wierzą. Lecz biada tym, którzy nie wierzą, w obliczu ognia!
38:28 Czy My będziemy traktować tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, tak jak tych, którzy szerzą zgorszenie na ziemi? Czyż będziemy traktować bogobojnych tak jak rozpustników?
38:29 To jest Księga, którą tobie zesłaliśmy, błogosławiona - aby oni zastanowili się nad jej znakami i aby się opamiętali ludzie posiadający rozum.
38:30 Dawidowi darowaliśmy Salomona. Jakże wspaniały to sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy.
38:31 Kiedy mu przedstawiono wieczorem lekko stąpające, szlachetne rumaki,
38:32 On powiedział: "Zaprawdę, postawiłem wyżej miłość tego dobra aniżeli wspomnienie mego Pana; dopóki ono nie skryło się za zasłoną.
38:33 Przyprowadźcie je do mnie!" I zaczął przecinać ich ścięgna i szyje.
38:34 I doświadczyliśmy Salomona, . umieszczając na tronie jakąś postać. Wtedy on się nawrócił.
38:35 Powiedział: "Panie mój ! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie, które nie będzie odpowiednie dla nikogo po mnie. Zaprawdę, Ty jesteś Obdarzający!"
38:36 I poddaliśmy jemu wiatr, który płynie, na jego rozkaz, lekko, tam gdzie on zamierzył;
38:37 I szatanów, zarówno budujących, jak i nurkujących,
38:38 I innych, parami spętanych.
38:39 "Oto jest Nasz dar! Rozdzielaj go hojnie lub zachowaj, bez zdawania rachunku!"
38:40 Zaprawdę, czeka go miejsce blisko Nas i piękna przystań!
38:41 I wspomnij Naszego sługę Hioba, kiedy wołał do swego Pana: "Czy to szatan mnie dotknął cierpieniem i karą?"
38:42 "Uderz nogą! Oto woda chłodna do obmycia się i picia!"
38:43 I oddaliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą, jako miłosierdzie od Nas i jako napomnienie dla ludzi rozumnych.
38:44 I weź w rękę garść trawy, i smagaj nią, i nie złam twojej przysięgi!" I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!
38:45 I wspomnij nasze sługi: Abrahama, Izaaka i Jakuba - posiadających władzę i jasne spojrzenie.
38:46 Oczyściliśmy ich czystą myślą - wspomnieniem o siedzibie.
38:47 Oni są u Nas przecież wśród wybranych, najlepszych.
38:48 I wspomnij Isma`ila, Eliasza i Zu'I-Kifla - każdy z nich jest wśród najlepszych.
38:49 To jest napomnienie. I, zaprawdę, bogobojnych czeka piękna przystań:
38:50 Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami.
38:51 Leżąc tam wygodnie, proszą oni o owoce obfite i napój.
38:52 I będą mieli dziewczęta o skromnym spojrzeniu, jednakowego wieku.
38:53 To właśnie zostało im obiecane na Dzień rozrachunku.
38:54 Oto Nasze zaopatrzenie - będzie ono niewyczerpane.
38:55 Tak będzie! Lecz, zaprawdę, buntowników czeka nieszczęsna przystań:
38:56 Gehenna, w której będą się palić. A jakże to złe miejsce odpoczynku!
38:57 Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzącej, i napoju cuchnącego,
38:58 I innych tego rodzaju podwojonych mąk.
38:59 Oto tłum wrzucony razem z wami. Nie ma dla nich żadnego przywitania; będą się palić w ogniu.
38:60 Oni mówią: "Nie! To wy! Dla was nie ma powitania! To wyście nam to pierwej przygotowali! Jakże to nieszczęsne miejsce stałego przebywania!"
38:61 Oni mówią: "Panie nasz! Temu, kto dla nas to pierwej przygotował, . powiększ w dwójnasób karę w ogniu!"
38:62 Oni mówią: "Cóż to z nami, że nie widzimy tutaj ludzi, których uważaliśmy za złych?
38:63 Czyż my braliśmy sobie ich na pośmiewisko albo odwracały się od nich nasze spojrzenia?"
38:64 Zaiste, sprzeczanie się mieszkańców ognia jest prawdą!
38:65 Powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegającym. Nie ma boga, jak tylko Bóg, Jeden, Zwyciężający!
38:66 Pan niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, Potężny, Przebaczający!"
38:67 Powiedz: "To jest wielka nowina,
38:68 Wy się od niej odwracacie.
38:69 Nie miałem żadnej wiedzy o najwyższych dostojnikach, kiedy prowadzili spór.
38:70 To tylko zostało mi objawione, że jestem wyraźnie ostrzegającym.
38:71 Oto powiedział mój Pan do aniołów: "Ja stwarzam człowieka z gliny.
38:72 Kiedy go ukształtuję harmonijnie i tchnę w niego Mojego Ducha, to padnijcie, oddając mu pokłony!"
38:73 Wtedy pokłonili się aniołowie wszyscy razem,
38:74 Z wyjątkiem Iblisa; on wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych.
38:75 Powiedział: "O Iblisie! Co tobie przeszkodziło, że nie pokłoniłeś się temu, co Ja stworzyłem Moimi rękami? Czy wbiłeś się w pychę, czy też jesteś wśród wyniosłych?"
38:76 Powiedział: "Ja jestem lepszy od niego: Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z gliny."
38:77 Rzekł: "Wychodź więc stąd, bo jesteś przeklęty!
38:78 I zaprawdę, Moje przekleństwo na tobie aż do Dnia Sądu!"
38:79 Powiedział: "Panie mój ! Pozwól mi zaczekać do Dnia ich wskrzeszenia."
38:80 Rzekł: "Zaprawdę, ty jesteś wśród tych, którym dano zaczekać
38:81 Aż do Dnia wiadomego czasu."
38:82 Powiedział: "Przeto; na Twoją potęgę! ja z pewnością zwiodę ich wszystkich,
38:83 Z wyjątkiem Twoich sług, szczerze oddanych!"
38:84 Rzekł "To jest prawda! I Ja prawdę mówię!
38:85 Ja na pewno wypełnię Gehennę tobą i tymi, którzy pójdą za tobą - wszystkimi wam!"
38:86 Powiedz: "Ja nie żądam od was za to żadnej zapłaty ani też nie jestem spośród tych, którzy biorą na siebie ponad możliwości."
38:87 To jest tylko napomnienie dla światów.
38:88 I wy z pewnością dowiecie się o tym po pewnym czasie.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież