45. Przyklękająca - Al-Dżathija

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
45:1 Ha. Mim.
45:2 Objawienie Księgi pochodzi od Boga, Potężnego, Mądrego!
45:3 Zaprawdę, w niebiosach i na ziemi są znaki dla wierzących!
45:4 W stworzeniu was samych i w mnogości wszelkich zwierząt - są znaki dla ludzi, którzy są przekonani;
45:5 I w zmiennym następstwie nocy i dnia, i w tym darze, jaki Bóg zsyła z nieba dla ożywienia ziemi, po jej śmierci, i w zmianie kierunku wiatrów - są znaki dla ludzi rozumnych.
45:6 Takie są znaki Boga, które My tobie recytujemy w całej prawdzie. W jakie więc opowiadanie, jeśli nie o Bogu i Jego znakach, oni uwierzą?
45:7 Biada każdemu kłamcy, grzesznikowi!
45:8 On słucha znaków Boga, które mu są recytowane, a potem trwa w uporze, wbijając się w dumę, jak gdyby ich wcale nie słyszał. Obwieść mu więc karę bolesną!
45:9 A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki, to bierze je sobie za przedmiot szyderstwa. Dla takich będzie kara poniżająca.
45:10 Za nimi będzie Gehenna. I nie pomoże im nic to, co zyskali; ani też opiekunowie, których wzięli sobie poza Bogiem. Dla nich kara będzie straszna.
45:11 To jest droga prosta! A dla tych, którzy odrzucili znaki swego Pana - kara gniewu będzie bolesna.
45:12 Bóg jest Tym, który poddał wam morze, aby płynął po nim statek, na Jego rozkaz, i abyście poszukiwali pilnie Jego łaski. Być może, będziecie wdzięczni!
45:13 On poddał wam to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi - wszystko pochodzi od Niego. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają!
45:14 Powiedz tym, którzy uwierzyli, aby przebaczali tym, którzy nie mają nadziei na Dni Boga; niechaj On wynagrodzi ludzi za to, czego dokonali.
45:15 Kto czyni dobre dzieło, czyni je dla swojej duszy; a kto czyni zło, czyni przeciwko niej . Potem zostaniecie sprowadzeni do waszego Pana.
45:16 Daliśmy synom Izraela Księgę, mądrość i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy.
45:17 Daliśmy im jasne przykazania, lecz gdy przyszła do nich wiedza, oni się poróżnili z powodu wzajemnej zawiści. Zaprawdę, twój Pan rozstrzygnie w Dniu Zmartwychwstania to, w czym oni się różnili.
45:18 Potem umieściliśmy ciebie na otwartej drodze rozkazu. Idź więc po niej, lecz nie idź za namiętnościami tych; którzy nie wiedzą.
45:19 Zaprawdę, oni ci nie pomogą wcale przed Bogiem. Zaprawdę, ludzie niesprawiedliwi będą opiekunami jedni drugich, podczas gdy Bóg jest opiekunem bogobojnych.
45:20 To są oczywiste wskazówki dla ludzi i droga prosta, i miłosierdzie dla ludzi, którzy są przekonani.
45:21 Czy ci, którzy popełniają złe czyny, sądzą, że My będziemy ich traktować tak jak tych, którzy wierzą i którzy pełnią dobre dzieła, że jednakowe będzie ich życie i ich śmierć? Jakże źle oni rozsądzają!
45:22 Bóg stworzył niebiosa i ziemię w prawdzie, aby każda dusza została nagrodzona za to, czego dokonała - i oni nie doznają niesprawiedliwości.
45:23 Czy widziałeś tego, który wziął sobie namiętność za swego boga? Bóg sprowadził go z drogi w pełni wiedzy i położył pieczęć na jego słuchu i jego sercu; i położył zasłonę na jego spojrzeniu. Któż więc, poza Bogiem, poprowadzi go drogą prostą? Czyż wy się nie opamiętacie?
45:24 Oni powiedzieli: "To przecież tylko nasze życie na tym świecie: umieramy i żyjemy, i unicestwia nas tylko czas. " Nie mają oni o tym żadnej wiedzy i tylko snują przypuszczenia.
45:25 A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako dowody oczywiste, to jedynym ich argumentem są słowa: "Przyprowadźcie naszych ojców, jeśli mówicie prawdę!"
45:26 Powiedz: "Bóg daje wam życie, potem sprowadza waszą śmierć; potem zbierze was na Dzień Zmartwychwstania, co do którego nie ma żadnej wątpliwości. Jednak większość ludzi nie wie."
45:27 Do Boga należy królestwo niebios i ziemi. I w Dniu, kiedy nastanie Godzina, stracą ci, którzy idą za fałszem.
45:28 I zobaczysz każdą nację przyklękającą; każda nacja będzie wezwana do swojej księgi: "Dzisiaj będzie wam zapłacone za to, co czyniliście.
45:29 Ta Nasza księga mówi przeciw wam prawdę; My przecież zapisywaliśmy to, co czyniliście."
45:30 A tych, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła - to wprowadzi ich Pan do Swego miłosierdzia. To jest osiągnięcie oczywiste!
45:31 A tym, którzy nie uwierzyli: "Czyż nie były wam recytowane Nasze znaki? Lecz wy wbiliście się w dumę i okazaliście się ludem grzeszników."
45:32 A kiedy powiedziano: "Zaiste, obietnica Boga jest prawdą, jak i Godzina, co do której nie ma żadnej wątpliwości!", wy powiedzieliście: "My nie wiemy, co to jest Godzina. My tylko snujemy przypuszczenia, lecz nie jesteśmy wcale przekonani."
45:33 I ukażą im się wtedy złe czyny, które popełnili, i obejmie ich to, z czego sami szydzili.
45:34 I będzie im powiedziane: "Dzisiaj My was zapominamy, tak jak wy zapomnieliście spotkania tego waszego Dnia. Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli żadnych pomocników!
45:35 To was czeka za to, że wzięliście sobie znaki Boga za przedmiot szyderstwa; i oszukało was życie tego świata." Tego Dnia więc oni nie będą z niego wyprowadzeni ani też nie będą przyjęci do łaski.
45:36 Przeto Bogu niech będzie chwała, Panu niebios i Panu ziemi, Panu światów!
45:37 Do Niego należy wspaniałość w niebiosach i na ziemi! On jest Potężny, Mądry!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież