50. Kaf - Kaf

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
50:1 Kaf. Na Koran wspaniały!
50:2 Tak! Zdziwili się oni, że przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I powiedzieli niewierni: "To jest rzecz zadziwiająca!
50:3 Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem?... To jest powrót daleki!"
50:4 My przecież wiemy, ilu ich ziemia pochłania. U Nas jest księga zachowująca.
50:5 Lecz przeciwnie! Kiedy przyszła do nich prawda, oni uznali ją za kłamstwo; i znajdują się w stanie zamętu. Czyż oni nie spoglądali na niebo ponad sobą?
50:6 Czyż nie widzieli, jak je zbudowaliśmy i ozdobiliśmy, iż nie ma na nim żadnych pęknięć?
50:7 A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. I sprawiliśmy, iż wyrosły na niej parami wszelkie rozkoszne rodzaje,
50:8 Do patrzenia i dla przypomnienia każdemu słudze, który się nawraca.
50:9 I zesłaliśmy z nieba wodę przynoszącą błogosławieństwo, i dzięki niej sprawiliśmy, iż wyrosły ogrody i ziarno żniwa;
50:10 I drzewa palmowe, wyniosłe, dźwigające kiście owoców ułożone jedne nad drugimi
50:11 - to jako zaopatrzenie dla Naszych sług. I ożywiliśmy dzięki niej krainę umarłą. Takie będzie zmartwychwstanie!
50:12 A przed nimi zaprzeczali prawdzie: lud Noego i mieszkańcy Ar-Rass, i lud Samud;
50:13 Lud Ad i Faraon, i bracia Lota;
50:14 I mieszkańcy Gąszczu, i lud Tubba. Oni wszyscy za kłamców uznawali posłańców. Wtedy sprawdziła się Moja obietnica.
50:15 Czyż zaniemogliśmy przez pierwsze stworzenie? Przeciwnie! Oni powątpiewają w nowe stworzenie.
50:16 My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi.
50:17 Kiedy spotykają się dwaj spotykający, siedząc z prawej strony i z lewej,
50:18 Człowiek nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.
50:19 I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. Oto od czego stroniłeś!
50:20 I zadmą w trąbę. Oto Dzień grozy!
50:21 I każdej duszy towarzyszy popędzający i świadek.
50:22 "Ty wcale nie dbałeś o to, więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe. "
50:23 I powie jego towarzysz: "Oto co przygotowałem!"
50:24 "Rzućcie do Gehenny każdego uporczywie niewiernego,
50:25 Sprzeciwiającego się dobru, występnego, szerzącego zwątpienie,
50:26 Który umieścił obok Boga innego boga! Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej!"
50:27 Powie jego towarzysz: "Panie nasz! Ja nie przyczyniłem się do tego, że on się zbuntował, lecz on daleko zabłądził."
50:28 Bóg powie: "Nie sprzeczajcie się przede Mną! Ja już wysłałem do was Moją groźbę.
50:29 Nie zmienia się u Mnie słowo ani też Ja nie jestem tyranem dla Moich sług."
50:30 Tego Dnia powiemy do Gehenny: "Czy jesteś już zapełniona?" A ona powie: "Czy może być więcej?"
50:31 I będzie przybliżony Ogród dla bogobojnych, będzie niedaleko.
50:32 Oto co wam zostało obiecane - każdemu nawracającemu się, zachowującemu.
50:33 Każdemu, kto obawia się Miłosiernego w tym, co niewidzialne, i kto przychodzi z sercem skruszonym:
50:34 "Wejdźcie do niego w pokoju! To jest Dzień Wieczności!"
50:35 Oni tam będą mieli to, co zechcą; a My mamy jeszcze więcej.
50:36 A ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni byli silniejsi od nich dzielnością; przeszukujcie więc ziemię, czy znajdzie się jakieś pewne schronienie.
50:37 Zaprawdę, w tym jest z pewnością napomnienie dla tego, kto ma serce albo kto nastawia uszu, i on jest świadkiem!
50:38 My stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w ciągu sześciu dni, i nie dotknęło Nas żadne zmęczenie.
50:39 Znoś cierpliwie to, co oni mówią. Wysławiaj chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed zachodem!
50:40 I nocą wysławiaj Go, i po wybiciu pokłonów!
50:41 I przysłuchuj się tego Dnia, kiedy wezwie wzywający z bliskiego miejsca!
50:42 Tego Dnia, kiedy oni naprawdę usłyszą krzyk - to będzie Dzień Zmartwychwstania.
50:43 Zaprawdę, My dajemy życie i My sprowadzamy śmierć; i do Nas jest ostateczne przybycie!
50:44 Tego Dnia, kiedy ziemia popęka od nich, śpieszących się - to zebranie jest dla Nas łatwe.
50:45 My wiemy najlepiej, co oni mówią. A ty nie jesteś dla nich tyranem. Napominaj więc przez Koran tego, kto się obawia Mojej groźby!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież