W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
51:1 Na gwałtownie rozpraszające
51:2 I na niosące brzemię,
51:3 I na płynące z lekkością,
51:4 I na rozdzielające rozkazy!
51:5 Zaprawdę, to, co wam zostało obiecane, jest prawdziwe!
51:6 Zaprawdę, Sąd z pewnością nadejdzie!
51:7 I na niebo posiadające szlaki gwiezdne!
51:8 Zaprawdę, różnicie się w mowie!
51:9 Odwrócony został od tego ten, kto dał się odwrócić.
51:10 Niech zginą kłamcy,
51:11 Którzy w swoim zamęcie są beztroscy!
51:12 Oni pytają: "Kiedyż nadejdzie Dzień Sądu?"
51:13 W Dniu, kiedy oni będą wystawieni na ogień:
51:14 "Zakosztujcie waszego doświadczenia! To jest to, co staraliście się przyśpieszyć!
51:15 Zaprawdę, bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i źródeł,
51:16 Przyjmując to, co dał im Pan. Oni byli przedtem wśród czyniących dobro.
51:17 Oni mało sypiali nocą.
51:18 I o świcie prosili Boga o przebaczenie.
51:19 W ich majątku mieli odpowiedni udział żebrak i nędzarz.
51:20 Na ziemi są znaki dla tych, którzy są przekonani o prawdzie.
51:21 I są w waszych duszach. Czy wy nie widzicie?
51:22 W niebie jest wasze zaopatrzenie i to, co wam zostało obiecane.
51:23 Na Pana nieba i ziemi! Zaprawdę, to jest tak prawdziwe, jak to, że mówicie.
51:24 Czy doszło do ciebie opowiadanie o gościach Abrahama, uszanowanych?
51:25 Kiedy oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!", on odparł: "Pokój, nieznani ludzie!"
51:26 I poszedł do swojej rodziny, i przyniósł tłustego cielaka;
51:27 I podał im go, mówiąc: "Czyż nie będziecie jedli?"
51:28 I odczuł przed nimi pewną obawę. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się!" - i obwieścili mu radosną wieść o mądrym chłopcu.
51:29 Wtedy przyszła jego żona z krzykiem, biła się po twarzy i mówiła "Stara kobieta, bezpłodna!"
51:30 I rzekli: "Tak powiedział twój Pan. Zaprawdę, On jest Mądry, Wszechwiedzący!"
51:31 Abraham powiedział: "Jaka jest wasza sprawa, o wysłannicy?"
51:32 Odparli: "Zostaliśmy wysłani do ludu grzeszników,
51:33 Aby rzucić na nich kamienie z gliny,
51:34 Oznakowane u twego Pana dla ludzi występnych."
51:35 Przeto wyprowadziliśmy tych spośród wiernych, którzy się w tym mieście znajdowali.
51:36 Lecz znaleźliśmy tam tylko jeden dom takich, którzy się poddali całkowicie.
51:37 I zostawiliśmy w tym mieście znak dla tych, którzy się obawiają kary bolesnej.
51:38 ...i o Mojżeszu? Oto wysłaliśmy go do Faraona, dając mu władzę jasną.
51:39 Lecz on odwrócił się, pewny swojej potęgi, i powiedział: Czarownik albo opętany!"
51:40 Wtedy pochwyciliśmy go wraz z jego wojskami i wrzuciliśmy ich w otchłań morza, bo był on godny nagany.
51:41 ... i o ludzie Ad? oto posłaliśmy przeciw nim niszczycielski wiatr,
51:42 Który wszystko, nad czym przeszedł, zamienił w pył.
51:43 ... i o ludzie Samud? Oto powiedzieliśmy im: "Używajcie jeszcze przez pewien czas!"
51:44 Lecz oni byli dumni wobec rozkazu swego Pana i poraził ich piorun, kiedy mieli otwarte oczy.
51:45 I nie mogli ani wstać, ani uzyskać żadnej pomocy.
51:46 ... a jeszcze wcześniej o Noem? Zaprawdę, oni byli ludem występnym!
51:47 A niebo?! Zbudowaliśmy je solidnie - My przecież tworzymy rozległe przestrzenie!
51:48 A ziemia?! Rozpostarliśmy ją. I jakże wspaniale wszystko porządkujemy!
51:49 Z każdej rzeczy stworzyliśmy parę. Może sobie przypomnicie!
51:50 Przeto, uciekajcie się do Boga! Zaprawdę, ja jestem dla was, od Niego, jawnie ostrzegającym!
51:51 I nie umieszczajcie razem z Bogiem żadnego innego boga! Zaprawdę, ja jestem dla was od Niego jawnie ostrzegającym!
51:52 Podobnie do każdego posłańca przychodzącego do tych ludzi, którzy byli przed nimi, oni mówili: "Czarownik albo opętany!"
51:53 Czy oni to sobie kolejno przekazywali? Przeciwnie! To lud buntowniczy!
51:54 Odwróć się więc od nich, a nie będziesz ganiony.
51:55 I napominaj! bo, zaprawdę, napominanie przynosi korzyść wiernym!
51:56 I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.
51:57 I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.
51:58 Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!
51:59 I, zaprawdę, tym, którzy byli niesprawiedliwi - przypadnie pewien udział, podobny do udziału ich towarzyszy. Niech więc oni nie próbują skłaniać Mnie do pośpiechu!
51:60 Biada tym, którzy nie uwierzyli, z powodu Dnia, który im został obiecany!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież