53. Gwiazda - An-Nadżm

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
53:1 Na gwiazdę, kiedy ona zapada!
53:2 Nie zeszedł z drogi wasz towarzysz ani też nie błądzi.
53:3 On nie mówi pod wpływem namiętności.
53:4 To jest tylko objawienie, które mu zostało zesłane.
53:5 Nauczył go posiadający wielkie moce,
53:6 Obdarzony siłą; stanął prosto,
53:7 Kiedy był na najwyższym horyzoncie;
53:8 Następnie zbliżył się i pozostał w zawieszeniu,
53:9 W odległości dwóch łuków lub jeszcze bliżej;
53:10 I wtedy objawił swojemu słudze to, co objawił.
53:11 Nie skłamało mu serce w tym, co widział.
53:12 Czy będziecie się sprzeczać z nim w sprawie tego, co on widzi?
53:13 I on widział go po raz drugi
53:14 Przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy,
53:15 W pobliżu którego jest Ogród Schronienia,
53:16 Kiedy Drzewo Lotosu okryte było tym, co je okrywało.
53:17 Jego spojrzenie nie odwróciło się w bok ani nie pobiegło w dal.
53:18 Zobaczył on jeden z największych znaków swego Pana.
53:19 Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza,
53:20 I Manat - tę trzecią?
53:21 Czyż wy możecie mieć mężczyzn, a On jedynie kobiety?
53:22 Byłoby to podziałem niegodziwym.
53:23 Są to tylko imiona, którymi wy je nazywacie - wy i wasi ojcowie. Bóg nie zesłał im żadnej władzy. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym, czego pragną ich dusze, podczas gdy przyszła już do nich droga prosta od ich Pana.
53:24 Czy, człowiekowi należy się to, czego on zapragnie?
53:25 Do Boga należy przecież życie ostateczne i życie pierwsze.
53:26 A ileż to aniołów jest w niebiosach, których wstawiennictwo nic nie pomoże, chyba tylko, jeśli Bóg pozwoli, i temu, komu zechce, i kto Mu się spodoba.
53:27 Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, nazywają aniołów imionami żeńskimi;
53:28 A nie mają oni o tym żadnej wiedzy i idą tylko za przypuszczeniem, a przypuszczenie nie ma żadnej wartości wobec prawdy.
53:29 Odwróć się więc od tych, którzy odwracają się od Naszego Napomnienia i nie chcą niczego innego, jak tylko życia na tym świecie.
53:30 Taka jest ich suma wiedzy. Zaprawdę, twój Pan zna najlepiej tych, którzy zeszli z Jego drogi, i zna najlepiej tych, którzy poszli drogą prostą.
53:31 Do Boga należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi - aby mógł zapłacić tym, którzy czynili zło, za to, co uczynili, i aby mógł zapłacić tym, którzy czynili dobro, najpiękniejszą nagrodą.
53:32 Tych, którzy unikają wielkich grzechów i szpetnych czynów, z wyjątkiem lekkich występków - zaprawdę, twój Pan jest wszechogarniający w Swoim przebaczeniu! On znał was najlepiej, kiedy stworzył was z gliny i kiedy byliście embrionami w łonach waszych matek. Przeto nie uważajcie samych siebie za oczyszczonych. On zna najlepiej tych, którzy są bogobojni!
53:33 Czy, widziałeś tego, który się odwrócił plecami
53:34 I dał mało, i skąpił?
53:35 Czyż posiada on wiedzę tego, co skryte, aby mógł widzieć?
53:36 Czy nie został on powiadomiony o tym, co znajduje się na kartach Mojżesza
53:37 I Abrahama, który był bardzo wierny?
53:38 Że żadna dusza obładowana ciężarem nie poniesie ciężaru innej duszy;
53:39 I że człowiek będzie miał tylko to, o co się pilnie starał;
53:40 I że jego wysiłek będzie widziany,
53:41 Potem będzie on wynagrodzony w pełni;
53:42 I że do twego Pana wszystko zmierza;
53:43 I że to On powoduje śmiech i płacz;
53:44 I że to On powoduje śmierć i daje życie;
53:45 I że to On stworzył parę - mężczyznę i kobietę
53:46 - z kropli spermy, kiedy wytryska;
53:47 I że na Nim opiera się drugie powstanie;
53:48 I że to On wzbogaca i zaopatruje;
53:49 I że to On jest Panem Syriusza;
53:50 I że to On wytracił dawny lud Ad;
53:51 I lud Samud - i nie oszczędził ich;
53:52 A przedtem lud Noego - ponieważ oni byli najbardziej niesprawiedliwi i byli największymi buntownikami -
53:53 I miasto obrócone w perzynę On zniszczył,
53:54 Tak iż pokryło je to, co je pokryło.
53:55 Przeto które z dobrodziejstw twego Pana będziesz podawał w wątpliwość?
53:56 To jest ostrzeżenie wśród ostrzeżeń dawnych!
53:57 Zbliża się to, co nieuchronne.
53:58 Nikt, poza Bogiem, nie może tego odsunąć.
53:59 Czyż zdumiewa was ta mowa?
53:60 I wy się śmiejecie, a nie płaczecie,
53:61 I wy się zabawiacie?
53:62 Przeto wybijajcie pokłony Bogu i oddawajcie Mu cześć!