54. Księżyc - Al-Kamar

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
54:1 Przybliżyła się Godzina i rozerwał się księżyc.
54:2 Lecz ilekroć ujrzą oni znak, odwracają się i mówią: "To ustawiczne czary!"
54:3 Zadali oni kłam i poszli za swoimi namiętnościami. Lecz każda rzecz jest ustanowiona.
54:4 Dotarły już do nich, z pewnością, takie opowieści, w których jest odstraszenie,
54:5 Mądrość dalekosiężna; jednak na nic się zdają ostrzeżenia.
54:6 Przeto odwróć się od nich w Dniu, kiedy wezwie wzywający do rzeczy strasznej.
54:7 Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. Będą podobni do szarańczy rozsypanej,
54:8 śpieszący z wyciągniętymi szyjami ku wzywającemu. Niewierni będą mówili: "To jest trudny dzień!"
54:9 Niegdyś lud Noego zadał temu kłam i za kłamcę uznali oni Naszego sługę. Powiedzieli: "Opętany!'~ - i on został odepchnięty.
54:10 I zawołał on do swego Pana: "Oto jestem zwyciężony! Dopomóż mi więc!"
54:11 Otworzyliśmy więc bramy nieba z wodą lejącą się jak potok.
54:12 I uczyniliśmy, iż ziemia trysnęła źródłami, tak iż spotkały się wody według powziętego rozkazu.
54:13 I ponieśliśmy go na tym, co zostało zrobione z desek i włókien palmy.
54:14 I płynęła ona przed Naszymi oczami, jako zapłata dla tego, który został odrzucony.
54:15 I pozostawiliśmy ją jako znak. Lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?
54:16 Jakaż była Moja kara i Moje ostrzeżenia!
54:17 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia, lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?
54:18 Za kłamstwo uznał to lud Ad. I jaka była wtedy Moja kara i Moje ostrzeżenia?!
54:19 Oto wysłaliśmy przeciw nim ryczący wicher w tym dniu nieszczęścia nieustannego.
54:20 Wyrywał on ludzi, jak gdyby byli pniami palm wyrwanych.
54:21 Jakaż była Moja kara i Moje ostrzeżenia!
54:22 I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia; lecz czy się znajdzie ktoś, kto będzie pamiętał?
54:23 Za kłamstwo uznał lud Samud ostrzeżenia.
54:24 Oni powiedzieli: "Czy mamy postępować za śmiertelnikiem, jednym z nas samych? Wówczas popadlibyśmy w zabłądzenie i szaleństwo!
54:25 Czy napomnienie zostało dane jemu tylko spośród nas? Przeciwnie! On jest bezczelnym kłamcą!"
54:26 Oni dowiedzą się jutro, kto jest bezczelnym kłamcą!
54:27 Oto My posyłamy im wielbłądzicę jako doświadczenie dla nich. Obserwuj ich pilnie i bądź cierpliwy!
54:28 I obwieść im, że woda ma być podzielona między nich: a wszyscy pić będą po kolei.
54:29 Wtedy wezwali swego towarzysza, a on zakrzątnął się i przeciął jej ścięgna.
54:30 Jakaż była Moja kara i Moje ostrzeżenia!
54:31 Oto wysłaliśmy przeciw nim jeden krzyk, a oni stali się jak zeschłe witki budującego ogrodzenie.
54:32 Oto wysłaliśmy przeciw nim jeden krzyk, a oni stali się jak zeschłe witki budującego ogrodzenie.
54:33 Za kłamstwo uznał lud Lota ostrzeżenia.
54:34 Oto wysłaliśmy przeciw nim huragan niosący kamienie; jedynie rodzinę Lota uratowaliśmy o świcie,
54:35 Jako dobrodziejstwo od Nas. W ten sposób wynagradzamy tych, którzy są wdzięczni.
54:36 On ostrzegał ich przed Naszą srogością, lecz oni powątpiewali w te ostrzeżenia.
54:37 Starali się nawet odsunąć od niego jego gości, lecz My oślepiliśmy ich. Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrzeżeń!
54:38 I wcześnie rankiem spadła na nich kara ustanowiona.
54:39 Zakosztujcie więc Mojej kary i Moich ostrzeżeń!
54:40 My uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. Lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?
54:41 I przyszły też ostrzeżenia do rodu Faraona.
54:42 Oni za kłamstwo uznali wszystkie Nasze znaki. Przeto pochwyciliśmy ich, tak jak to czyni potężny, wszechmocny.
54:43 Czy wasi niewierni są lepsi niż tamci? Albo czy znajdziecie jakieś usprawiedliwienie w pismach?
54:44 A może oni powiedzą: "My wszyscy zebrani będziemy zwycięzcami!"
54:45 Niebawem to zbiorowisko będzie rozbite i oni odwrócą się plecami.
54:46 Tak, ta Godzina jest ich wyznaczonym czasem, a będzie ona straszna i gorzka.
54:47 Zaprawdę, grzesznicy znajdują się w zabłądzeniu i obłąkaniu.
54:48 W tym Dniu, kiedy będą wleczeni twarzami po ziemi do ognia: "Zakosztujcie dotknięcia ognia piekielnego!"
54:49 Zaprawdę, stworzyliśmy każdą rzecz według pewnej miary.
54:50 Nasz rozkaz jest tylko jeden, jak mgnienie oka.
54:51 Zniszczyliśmy podobnych wam, lecz czy znajdzie się ktoś, kto będzie pamiętał?
54:52 Każda rzecz, jaką oni uczynili, znajduje się w pismach.
54:53 Wszystko - małe i wielkie - jest zapisane.
54:54 Zaprawdę, bogobojni będą przebywać wśród ogrodów i strumyków,
54:55 W siedzibie szczerej prawdy, w obecności Króla Wszechpotężnego!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież