64. Wzajemne Oszukiwanie - At-Taghabun

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
64:1 Wysławia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. Do Niego należy królestwo i do Niego należy chwała! On nad każdą rzeczą jest wszechwładny!
64:2 On jest Tym, który was stworzył: a wśród was jeden jest niewierzący, a inny jest wierzący. Bóg widzi dobrze to, co wy czynicie!
64:3 On stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie. On was ukształtował i pięknie uformował wasze postacie. I do Niego zmierza wędrowanie.
64:4 On wie, co jest w niebiosach i na ziemi. On wie, co ukrywacie i co głosicie jawnie. Bóg zna to, co kryją wasze piersi.
64:5 Czy doszła do was wieść o tych, którzy nie uwierzyli dawniej i zakosztowali szkodliwości swojego postępowania? Dla nich kara będzie bolesna.
64:6 Albowiem kiedy przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: "Czyż ludzie mogą nas prowadzić drogą prostą?" I nie uwierzyli, i odwrócili się. Bóg ich nie potrzebuje. Bóg jest bogaty, godny chwały!
64:7 Ci, którzy nie wierzą, twierdzą, że nie będą wskrzeszeni. Powiedz: "Ależ tak! Na mojego Pana! Z pewnością zostaniecie wskrzeszeni! Następnie zostaniecie powiadomieni, z całą pewnością, o tym, co czyniliście! A to dla Boga jest łatwe."
64:8 Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca; i w światło, które zesłaliśmy! Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!
64:9 Ten Dzień, kiedy On was zgromadzi na Dzień Zgromadzenia, będzie Dniem wzajemnego oszukiwania. I temu, kto wierzy w Boga i pełni dobre uczynki - On odpuści jego złe czyny i wprowadzi go do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. Tacy pozostaną tam, nieśmiertelni, na zawsze. To jest osiągnięcie ogromne!
64:10 A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki - będą mieszkańcami ognia. Oni tam będą przebywać na wieki. Jakże złe to miejsce przybycia!
64:11 Nikogo nie dosięgnie żadne nieszczęście, jak tylko za zezwoleniem Boga. Bóg pokieruje sercem każdego, kto w Niego wierzy. Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!
64:12 Słuchajcie Boga i słuchajcie Jego Posłańca! A jeśli się odwrócicie - to wiedzcie, że na Naszym Posłańcu ciąży jedynie przekazanie jasnego obwieszczenia.
64:13 Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! Bogu niech zaufają wszyscy wierni!
64:14 O wy, którzy wierzycie! Zaprawdę, wśród waszych żon i waszych dzieci są wasi wrogowie! Przeto strzeżcie się ich! A jeśli; pobłażając, odpuścicie i wybaczycie - to, zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!
64:15 Wasze bogactwo i wasze dzieci są tylko pokuszeniem, podczas gdy u Boga jest nagroda ogromna.
64:16 Przeto bójcie się Boga, jeśli jesteście do tego zdolni! Rozdawajcie dla dobra waszych dusz! A ci, którzy się ustrzegą skąpstwa swojej duszy - będą szczęśliwi.
64:17 Jeśli dacie Bogu piękną pożyczkę, to On odda ją wam w dwójnasób i wam przebaczy.
64:18 On zna skryte i jawne. On jest Potężny, Mądry!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież