67. Królestwo - Al-Mulk

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
67:1 Błogosławiony niech będzie Ten, w którego ręku jest królestwo - On jest nad każdą rzeczą wszechwładny! -
67:2 Który stworzył śmierć i życie, aby was doświadczyć, aby wiedzieć, który z was jest lepszy w działaniu; - On jest Potężny, Przebaczający! -
67:3 Stworzył siedem niebios, ułożonych warstwami. Nie widzisz w stworzeniu Miłosiernego żadnej dysproporcji. Zwróć więc swoje spojrzenie: czy zobaczysz jakąś skazę?
67:4 Następnie zwróć swoje spojrzenie jeszcze dwa razy: powróci ono do ciebie upokorzone i utrudzone.
67:5 My ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego.
67:6 A dla tych, którzy nie uwierzyli w swojego Pana - cierpienie Gehenny. Jakże to nieszczęsne miejsce przybycia!
67:7 Kiedy oni zostaną tam wrzuceni, posłyszą jej ryk, ona się bowiem gotuje
67:8 I omal nie wybuchnie ze wściekłości. Za każdym razem, gdy wrzucają do niej czeredę, zapytują ich strażnicy Gehenny: "Czyż nie przychodził do was ostrzegający?"
67:9 Oni mówią: "Tak! Przychodził do nas ostrzegający, lecz my uznaliśmy go za kłamcę i powiedzieliśmy: Bóg nie zesłał niczego; jesteście jedynie w wielkim błędzie"
67:10 I jeszcze powiedzieli: "Gdybyśmy posłuchali albo zrozumieli, to nie bylibyśmy wśród towarzyszy płomienia palącego."
67:11 I oni przyznali się do swojego grzechu. Precz więc, towarzysze płomienia palącego!
67:12 Zaprawdę, ci, którzy się obawiają swego Pana w tym, co niepoznawalne - będą mieli przebaczenie i wielką nagrodę.
67:13 Trzymajcie w tajemnicy wasze słowa albo głoście je jawnie; zaprawdę, On wie dobrze, co się kryje w waszych sercach!
67:14 Czyż nie będzie wiedział Ten, który stworzył? On jest Przenikliwy, Świadomy!
67:15 On, który uczynił dla was ziemię całkowicie poddaną. Przechadzajcie się więc po jej szlakach i jedzcie z tego, czego wam Bóg udziela; ku Niemu będzie zmartwychwstanie!
67:16 Czy, jesteście pewni, że Ten, który jest w niebie, nie sprawi, żeby ziemia was pochłonęła, bo przecież ona drży?
67:17 Czy jesteście pewni, że Ten, który jest w niebie, nie pośle przeciwko wam huraganu kamieni? Wtedy poznacie, jakie jest Moje ostrzeżenie.
67:18 Zadawali kłam już ci, którzy byli przed nimi. I jakież było Moje oburzenie!
67:19 Czy oni nie widzieli ponad sobą ptaków, jak składają i rozkładają skrzydła? Nikt ich nie podtrzymuje, tylko Miłosierny. On widzi dobrze każdą rzecz!
67:20 Gdzie jest taki, który niczym wojsko wesprze was, oprócz Miłosiernego? Niewierni są jedynie w zaślepieniu.
67:21 Albo gdzie jest ten, kto was zaopatrzy, jeśli On powstrzyma Swoje zaopatrzenie? Tak! Oni uporczywie trwają w dumie i krnąbrności.
67:22 Czy ten, kto chodzi z twarzą opuszczoną ku ziemi, jest na lepszej drodze, czy ten, który chodzi równo po drodze prostej?
67:23 Powiedz: "To On spowodował, że powstaliście, dał wam słuch, wzrok i serca. Jak mało jesteście wdzięczni!"
67:24 Powiedz: "To On rozproszył was po ziemi i do Niego będziecie sprowadzeni."
67:25 Oni powiedzą: "Kiedy spełni się ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?"
67:26 Powiedz: "Wiedza jest tylko u Boga! Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym."
67:27 Ale kiedy ją zobaczą z bliska, zasępią się twarze tych, którzy nie uwierzyli. Powiedzą im: "Oto czegoście się domagali!"
67:28 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli zniszczy mnie Bóg, i tych, którzy są ze mną, lub też zmiłuje się nad nami, to kto obroni niewiernych od kary bolesnej?"
67:29 Powiedz: "On jest Miłosierny! Uwierzyliśmy w Niego i zaufaliśmy Mu! Wy zaś niebawem się dowiecie, kto jest w błędzie jawnym."
67:30 Powiedz: "Jak wam się wydaje? Jeśli rankiem zniknie wam woda w głębi ziemi, to kto wam dostarczy wtedy wody źródlanej?"

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież