W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
68:1 Nun. Na pióro i na to, co oni zapisują!
68:2 Ty nie jesteś, z łaski twego Pana, człowiekiem opętanym!
68:3 Zaprawdę, dla ciebie będzie z pewnością nagroda należyta!
68:4 Zaprawdę, ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem!
68:5 Zobaczysz niebawem, i oni zobaczą,
68:6 Który z was jest doświadczony.
68:7 Zaprawdę, twój Pan wie najlepiej, kto zbłądził z Jego drogi; i On zna najlepiej tych, którzy idą drogą prostą.
68:8 Nie słuchaj więc tych, którzy obwiniają o kłamstwo!
68:9 Oni by chcieli, żebyś był łagodny, to i oni byliby łagodni.
68:10 Nie słuchaj więc: żadnego skorego do przysięgi, nędznego;
68:11 Potwarcy, szerzącego kalumnie;
68:12 Tego, który przeszkadza dobru; napastnika, grzesznika;
68:13 Grubianina, i do tego intruza,
68:14 Nawet gdy on posiada majątek i synów!
68:15 Kiedy mu są recytowane Nasze znaki, on mówi: "To są baśnie dawnych przodków!"
68:16 My napiętnujemy go na ryju!
68:17 Oto doświadczyliśmy ich tak, jak doświadczyliśmy właścicieli ogrodu, kiedy przysięgali, iż z pewnością zbiorą plony rano,
68:18 A nie uczynili żadnego zastrzeżenia.
68:19 Wtedy nawiedziło go nieszczęście od twego Pana, podczas gdy oni spali,
68:20 I rankiem był on całkowicie ścięty.
68:21 Oni zaś wzywali się wzajemnie rankiem:
68:22 "Chodźcież na wasze pole wcześnie, jeśli się zabieracie do ścinania!"
68:23 I wyruszyli w drogę, rozmawiając cicho między sobą:
68:24 "Żeby żaden biedak nie wszedł tu dziś, wbrew waszej woli."
68:25 I poszli rankiem, zdecydowani co do celu wyznaczonego.
68:26 Kiedy więc go zobaczyli, powiedzieli: "Doprawdy zbłądziliśmy!
68:27 Wcale nie zostaliśmy wszystkiego pozbawieni!"
68:28 Najbardziej umiarkowany z nich powiedział: "Czyż wam nie mówiłem? Dlaczego nie głosicie chwały Boga?"
68:29 Powiedzieli: "Chwała niech będzie naszemu Panu! Zaprawdę, byliśmy niesprawiedliwi!"
68:30 Wtedy oni zwrócili się jeden do drugiego, ganiąc się wzajemnie.
68:31 Mówili: "Biada nam! Zaprawdę, byliśmy buntownikami!
68:32 Lecz, być może, nasz Pan da nam w zamian coś lepszego od niego. Zaprawdę, my do naszego Pana kierujemy nasze pragnienia!"
68:33 Taka jest kara! Lecz kara życia ostatecznego jest większa. O, gdybyście wiedzieli!
68:34 Zaprawdę, dla ludzi bogobojnych u Pana są Ogrody Szczęśliwości!
68:35 Czyż My potraktujemy tych, którzy poddali się całkowicie, tak jak grzeszników?
68:36 Cóż z wami? Jak sądzicie?
68:37 Czy nie macie Księgi, w której znajdujecie pouczenie?
68:38 Zaprawdę, w niej jest dla was to, co z pewnością wybierzecie!
68:39 I czy nie macie Naszej przysięgi sięgającej aż do Dnia Zmartwychwstania? Zaprawdę, wasze będzie to, co wy sami osądzicie!
68:40 Zapytaj ich, który z nich to zagwarantuje?!
68:41 Albo czy oni mają współtowarzyszy? Wtedy niech przyprowadzą swoich współtowarzyszy - jeśli są prawdomówni -
68:42 W Dniu, kiedy odsłonią się nogi i kiedy wezwani do oddania pokłonów nie będą mogli tego uczynić;
68:43 Będą mieli opuszczone spojrzenia i okryje ich poniżenie, ponieważ byli wzywani do oddania pokłonów, kiedy jeszcze byli zdrowi i cali.
68:44 Pozostaw Mnie więc z tymi, którzy za kłamstwo uznali to opowiadanie! My poprowadzimy ich stopniowo tak, iż oni wcale nie będą wiedzieli.
68:45 I Ja dam im zwłokę, lecz Mój podstęp jest niezachwiany.
68:46 Czy ty ich zapytasz o wynagrodzenie, skoro sami są obciążeni długiem?
68:47 Albo czy mają ukrytą wiedzę i czy ją zapisują?
68:48 Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana i nie bądź jak "człowiek ryby", wtedy gdy krzyczał, kiedy był udręczony.
68:49 Gdyby nie dosięgła go dobroć jego Pana, to zostałby wyrzucony na pustkowiu jako człowiek wzgardzony.
68:50 Ale wybrał go jego Pan i umieścił między sprawiedliwymi.
68:51 Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą, gotowi są wywrócić cię swoimi spojrzeniami; kiedy słyszą napomnienie, mówią: "Zaprawdę, on jest opętany!"
68:52 Lecz to nie co innego, jak tylko przypomnienie dla światów!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież