W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
69:1 Nieuniknione!
69:2 Co to jest nieuniknione?
69:3 I co ciebie pouczy, co to jest nieuniknione?
69:4 Za kłamstwo uznali Samud i Ad to, co druzgocące.
69:5 Otóż Samudyci zostali zniszczeni przez gwałtowną burzę z piorunami;
69:6 Natomiast Adyci zostali zniszczeni przez wicher wyjący, gwałtowny,
69:7 Który On rozpętał przeciwko nim przez siedem nocy i przez osiem dni po sobie następujących. Ty możesz ujrzeć ten lud tam powalony, jak gdyby to były pnie powalonych palm.
69:8 I czy widzisz po nich jakieś resztki?
69:9 Faraon i ci, którzy byli przed nim, i zburzone miasta - oni popełnili grzechy;
69:10 Zbuntowali się przeciw Posłańcowi swego Pana i On pochwycił ich przemożnym chwytem.
69:11 Zaprawdę, kiedy woda wyszła z brzegów, My przenieśliśmy was na statek płynący,
69:12 Aby uczynić to dla was przypomnieniem i aby zachowało je ucho zachowujące.
69:13 Kiedy zadmą w trąbę, jedyny raz,
69:14 Kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone, jednym starciem,
69:15 Tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie
69:16 I rozerwie się niebo, i będzie ono tego Dnia rozwarte;
69:17 Aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi.
69:18 Tego Dnia będziecie przedstawieni, nic z was nie zostanie ukryte.
69:19 Ten, który otrzyma swoją księgę w swoją prawicę, powie: "Oto bierzcie! Czytajcie księgę!
69:20 Przecież ja myślałem, że znajdę swój rachunek."
69:21 I on będzie miał życie przyjemne
69:22 W wyniosłym Ogrodzie,
69:23 Którego owoce będą bliskie.
69:24 "Jedzcie i pijcie na zdrowie, za to, co uczyniliście dawniej, w dniach, które minęły!"
69:25 A ten, kto otrzyma swoją księgę w swoją lewicę, powie: "O, gdyby mi nie została dana moja księga!
69:26 O, gdybym mógł nie wiedzieć, jaki jest mój rachunek!
69:27 O, gdyby to był ostateczny koniec!
69:28 Na nic mi się zdało moje bogactwo!
69:29 Odeszła ode mnie moja władza!"
69:30 "Bierzcie go i nałóżcie mu kajdany!
69:31 Potem w ogniu piekielnym palcie go!
69:32 Następnie zakujcie go w łańcuch, którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!"
69:33 Bo on nie wierzył w Boga potężnego
69:34 I nie zachęcał do żywienia biednych!
69:35 I nie ma tutaj dla niego przyjaciela,
69:36 Nie ma pożywienia oprócz cuchnącej ropy;
69:37 I nie je tego nikt oprócz grzeszników.
69:38 Nie! Przysięgam na to, co widzicie,
69:39 I na to, czego nie widzicie!
69:40 Zaprawdę, to słowa Posłańca szlachetnego,
69:41 A nie są to słowa poety! - wy małej wiary –
69:42 Ani nie są to słowa wróżbity -jako mało pamiętajcie-
69:43 To objawienie od Pana światów!
69:44 A gdyby on wymyślił przeciwko nam jakieś słowa,
69:45 To schwycilibyśmy go za jego prawą rękę
69:46 I przecięlibyśmy mu tętnicę.
69:47 I nikt z was nie mógłby temu przeszkodzić.
69:48 To, jest zaprawdę, przypomnienie dla bogobojnych!
69:49 Zaprawdę, My wiemy, że niektórzy z was uważają to za kłamstwo.
69:50 Zaprawdę, to jest nieszczęście dla niewiernych!
69:51 Oto jest pewna prawda!
69:52 Wysławiaj więc imię Twojego Pana, Potężnego!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież