70. Stopnie - Al-Ma'Aridż

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
70:1 Zapytał żądający wyjaśnienia o karę spadającą
70:2 Na niewiernych - której nikt oddalić nie potrafi -
70:3 Pochodzącą od Boga, władcy stopni.
70:4 Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu, którego wielkość - pięćdziesiąt tysięcy lat.
70:5 Bądź więc cierpliwy cierpliwością piękną!
70:6 Oni myślą, że ona jest daleka,
70:7 Lecz My sądzimy, że jest bliska.
70:8 Tego Dnia niebo będzie jak miedź roztopiona,
70:9 A góry będą jak kłaczki wełny.
70:10 I serdeczny przyjaciel nie będzie pytał serdecznego przyjaciela,
70:11 Kiedy się zobaczą. Tego Dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami,
70:12 Swoją towarzyszką i swoim bratem,
70:13 I swoim klanem, który mu dawał schronienie,
70:14 I wszystkimi, którzy są na ziemi, żeby tylko mógł być uratowany.
70:15 Wcale nie! Zaprawdę, to jest ogień piekielny!
70:16 Zrywający skalp,
70:17 Wzywający tego, który się wycofał i który się odwrócił plecami;
70:18 Który zbierał i przechowywał.
70:19 Zaprawdę, człowiek jest stworzeniem zmiennym:
70:20 Kiedy dosięgnie go zło, jest niecierpliwy;
70:21 A kiedy dosięgnie go dobro, jest niedostępny!
70:22 Z wyjątkiem tych, którzy się modlą,
70:23 Którzy są wytrwali w modlitwie;
70:24 Do których majątku ma określone prawo
70:25 Proszący i biedny;
70:26 I tych, którzy wierzą w Dzień Sądu;
70:27 I tych, którzy się boją kary swego Pana
70:28 - Zaprawdę; kara ich Pana jest nieunikniona! -
70:29 I tych, którzy zachowują czystość
70:30 I żyją tylko z żonami i niewolnicami - wtedy oni nie są ganieni.
70:31 Natomiast ci, którzy wykraczają poza to, są przestępcami.
70:32 I ci, którzy strzegą depozytów swoich i przestrzegają swoich zobowiązań;
70:33 I ci, którzy stoją prosto, kiedy składają świadectwo;
70:34 I ci, którzy się troszczą o swoje modlitwy
70:35 - oni będą w Ogrodach uszanowani!
70:36 A cóż z tymi, którzy nie uwierzyli, biegającymi przed tobą z wyciągniętymi szyjami,
70:37 Na prawo i na lewo, gromadami?
70:38 Czyż nie pragnie każdy człowiek, aby został wprowadzony do Ogrodu szczęśliwości?
70:39 Wcale nie! My stworzyliśmy ich z tego, co oni wiedzą.
70:40 Lecz nie! Przysięgam na Pana wschodów i zachodów! My przecież posiadamy moc,
70:41 Aby zamienić ich na lepszych, i My nie możemy być wyprzedzeni!
70:42 Pozwól im więc pogrążać się w pustych słowach i zabawiać, aż napotkają Dzień, który im został obiecany;
70:43 Ten Dzień, kiedy oni wyjdą z grobów, pośpiesznie, jak gdyby się spieszyli do kamieni ofiarnych,
70:44 Z pokornymi spojrzeniami, okryci poniżeniem! Taki będzie Dzień, który im został obiecany!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież