W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
71:1 Zaprawdę, wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Ostrzegaj twój lud, zanim spadnie na nich kara bolesna!"
71:2 On powiedział: "O ludu mój ! Ja jestem dla was jawnie ostrzegającym.
71:3 Czcijcie Boga i bójcie się Go, i słuchajcie mnie!
71:4 On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwłokę do określonego terminu. Lecz kiedy nadejdzie termin Boga, to już nie będzie mógł być opóźniony. O, gdybyście wiedzieli!"
71:5 Powiedział: "Panie mój ! Wzywałem swój lud noc i dzień,
71:6 Lecz moje wezwanie zwiększyło tylko ich oddalenie.
71:7 Zaprawdę, za każdym razem, kiedy ich wzywałem, abyś Ty im przebaczył, oni wkładali palce do uszu, okrywali się szatami i trwali w uporze, i okazywali niezmierną dumę.
71:8 Następnie, wzywałem ich publicznie.
71:9 Następnie, obwieszczałem im jawnie i mówiłem im w wielkiej tajemnicy.
71:10 Powiedziałem: Proście o przebaczenie waszego Pana! Zaprawdę, On jest przebaczający!
71:11 On spowoduje, iż niebo ześle wam obfity deszcz.
71:12 On wspomoże was przez bogactwa i synów. On przygotuje dla was ogrody. On przygotuje dla was rzeki.
71:13 Dlaczego nie spodziewacie się od Boga wielkoduszności?
71:14 On stworzył was według pewnych stadiów.
71:15 Czyż nie widzieliście, jak Bóg stworzył siedem niebios, nałożonych warstwami?
71:16 I jak umieścił na nich księżyc jako światło, a słońce uczynił lampą?
71:17 I Bóg spowodował, iż wyrośliście z ziemi jak rośliny.
71:18 Ale On sprowadzi was do niej i wyprowadzi znowu niezawodnie.
71:19 I Bóg uczynił dla was ziemię jak kobierzec,
71:20 Abyście chodzili po niej szerokimi drogami. "
71:21 Powiedział Noe: "Panie mój ! Oni mnie nie posłuchali i poszli za człowiekiem, którego majątek i dzieci tylko powiększyły jego stratę.
71:22 Oni knuli wielką chytrość
71:23 I powiedzieli: Nie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie pozostawiajcie ani Wadda, ani Suwa'a, ani Jaghuta, ani Ja`uka, ani Nasra
71:24 Oni wprowadzili w błąd wielu. Nie powiększaj w niesprawiedliwych niczego oprócz zabłądzenia!
71:25 Z powodu swoich błędów zostali pochłonięci, a potem wprowadzeni do ognia. I nie znaleźli oni, poza Bogiem, żadnych pomocników."
71:26 I powiedział Noe: "Panie mój ! Nie zostaw na ziemi spośród niewiernych żadnego mieszkańca domostwa!
71:27 Zaprawdę, jeśli Ty ich zostawisz, to wprowadzą oni w zabłądzenie Twoje sługi i nie zrodzą oni nikogo innego, jak tylko rozpustnika i niewiernego.
71:28 Panie mój! Przebacz mi i moim rodzicom; i temu, kto wchodzi do mego domu jako wierny, i wierzącym - mężczyznom i kobietom! A niesprawiedliwym nie powiększaj niczego, jak tylko zgubę!"

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież