79. Wyrywający - An-Nazi'At

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
79:1 Na wyrywających gwałtownie!
79:2 Na biegnących pośpiesznie!
79:3 Na płynących lekko i
79:4 Na wyprzedzających szybko!
79:5 I na zarządzających sprawami!
79:6 Tego Dnia, kiedy zadrży drżąca,
79:7 Nastąpi po tym drżeniu następne;
79:8 Serca tego Dnia będą wzburzone,
79:9 Spojrzenia będą pokorne.
79:10 Oni będą mówili: "Czyż my rzeczywiście zostaniemy przywróceni do poprzedniego stanu?
79:11 Czyż... skoro byliśmy kośćmi zestalonymi?"
79:12 Oni powiedzą: "Byłby to wówczas powrót przynoszący stratę!"
79:13 I będzie tylko jeden okrzyk przerażenia,
79:14 I naraz oni znajdą się na czuwającej ziemi!
79:15 Czy doszło do ciebie opowiadanie o Mojżeszu?
79:16 Oto wezwał go Pan w świętej dolinie Tuwa:
79:17 "Idź do Faraona - on się zbuntował -
79:18 I powiedz: "Czy ty jesteś gotów się oczyścić?
79:19 Wtedy ja poprowadzę cię do twego Pana, a ty okażesz bojaźń Bożą."
79:20 I pokazał mu znak największy,
79:21 Lecz on uznał to za kłamstwo i zbuntował się.
79:22 Następnie odwrócił się plecami, działając pośpiesznie.
79:23 I zebrał lud, i obwieścił,
79:24 Mówiąc: "Ja jestem waszym panem najwyższym!"
79:25 Wtedy Bóg dosięgną go karą w życiu ostatecznym i pierwszym.
79:26 Zaprawdę, w tym jest przykład pouczający dla tego, kto jest bogobojny.
79:27 Czy was trudniej było stworzyć, czy niebo, które On zbudował?
79:28 Wzniósł On wysoko jego sklepienie i ukształtował je harmonijnie.
79:29 On zaciemnił jego noc i On wyprowadził światłość poranną.
79:30 Następnie rozpostarł ziemię.
79:31 Wyprowadził z niej wodę i pastwiska jej.
79:32 I On utwierdził solidnie góry -
79:33 Na pożytek wam i waszych trzód.
79:34 Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczęście,
79:35 W tym Dniu przypomni sobie człowiek, nad czym się trudził;
79:36 I pokazany będzie ogień piekielny temu, kto potrafi widzieć.
79:37 Wtedy, dla tego, kto się zbuntował
79:38 I wolał życie tego świata,
79:39 Zaprawdę, dla niego miejscem schronienia będzie ogień piekielny.
79:40 Lecz dla tego, kto się lękał stawienia się przed swoim Panem i powstrzymywał duszę od namiętności,
79:41 To, zaprawdę, dla niego Ogród będzie miejscem schronienia!
79:42 Będą cię pytać o Godzinę: "Kiedyż nadejdzie?"
79:43 Jak możesz wspominać o niej?
79:44 Do twojego Pana należy jej ostateczny termin.
79:45 Ty jesteś tylko ostrzegającym dla tego, kto się obawia.
79:46 W Dniu, kiedy oni zobaczą ową Godzinę - to wyda im się, jakby trwali tylko jeden wieczór lub jeden ranek.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież