81. Zaciemnienie - At-Takwir

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
81:1 Kiedy słońce będzie spowite ciemnością
81:2 I kiedy gwiazdy będą zamglone;
81:3 Kiedy góry będą z miejsca poruszone;
81:4 Kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone;
81:5 Kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane;
81:6 Kiedy morza będą wzburzone;
81:7 Kiedy dusze zostaną w pary złączone;
81:8 Kiedy żywcem pogrzebana będzie zapytana,
81:9 Za jaki grzech została zamordowana;
81:10 Kiedy karty księgi zostaną rozpostarte;
81:11 Kiedy niebo zostanie rozsunięte;
81:12 Kiedy ogień piekielny będzie rozpalony;
81:13 Kiedy Ogród będzie przybliżony -
81:14 Wtedy dowie się dusza, co sobie przygotowała.
81:15 Lecz nie! Przysięgam na planety,
81:16 Wędrujące i znikające;
81:17 Na noc, kiedy ciemność zapada;
81:18 Na poranek, kiedy zaczyna oddychać!
81:19 To, zaprawdę, słowo Posłańca szlachetnego,
81:20 Posiadającego moc u Władcy Tronu, zdecydowanego
81:21 Słuchanego, ponadto godnego zaufania!
81:22 Wasz towarzysz nie jest opętany!
81:23 Z pewnością on zobaczył go na jasnym horyzoncie!
81:24 On nie skąpi tego, co skryte.
81:25 Nie jest to słowo szatana przeklętego.
81:26 Dokąd więc idziecie?
81:27 To jest tylko napomnienie dla światów,
81:28 Dla tych spośród was, którzy chcą iść prosto.
81:29 Lecz wy nie będziecie chcieli, jeśli nie zechce Bóg, Pan światów!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież