W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
89:1 Na jutrzenkę!
89:2 Na dziesięć nocy!
89:3 Na podwójne i pojedyncze!
89:4 Na noc, kiedy przemija!
89:5 Czy to nie jest przysięga człowieka rozsądnego?
89:6 Czy nie widziałeś, jak postąpił twój Pan z ludem Ad
89:7 I z Iramem, posiadającym kolumny
89:8 - czegoś podobnego nie stworzono w żadnym kraju -
89:9 I z ludem Samud, który wydrążył skałę w dolinie,
89:10 I z Faraonem, władcą pali namiotów?
89:11 Oni popełniali przestępstwa w kraju
89:12 I szerzyli w nim zgorszenie,
89:13 Tak iż twój Pan spuścił na nich bicz kary.
89:14 Zaprawdę, twój Pan pilnie wszystko obserwuje!
89:15 A człowiek, kiedy Pan go doświadcza - uszanowawszy go i obdarzywszy dobrodziejstwami - mówi: "Mój Pan mnie uszanował!"
89:16 A kiedy doświadcza go, ograniczając mu jego zaopatrzenie, wtedy on mówi: "Pan mój wzgardził mną!"
89:17 Wcale nie! Lecz wy nie szanujecie sieroty;
89:18 Nie zachęcacie się wzajemnie do nakarmienia biedaka;
89:19 I zjadacie dziedzictwo z wielką chciwością;
89:20 I kochacie bogactwo miłością ogromną!
89:21 Ale miejcie się na baczności! Kiedy ziemia zostanie obrócona w pył,
89:22 Kiedy przyjdzie twój Pan i aniołowie, szereg za szeregiem,
89:23 I kiedy zostanie ukazana Gehenna, tego Dnia przypomni sobie człowiek:.. lecz na cóż mu się zda to przypomnienie?
89:24 Będzie on mówił: "O, gdybym był przygotował coś dla mego życia!"
89:25 I tego Dnia nikt nie ukarze tak jak On;
89:26 I nie skrępuje łańcuchami tak jak On.
89:27 O ty, duszo uspokojona,
89:28 Powróć do twego Pana, zadowolona i z upodobaniem przyjęta!
89:29 Wejdź więc między Moje sługi!
89:30 Wejdź do Mojego Ogrodu!

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież